Tilbage til temalisten

Flensborg som epicentrum

Afstemningen i zone 2

Baggrund: Du skal kende til Versaillesfreden og bevægelsen i Slesvig for en afstemning om en grænseændring.

Formål: Du får et skarpt kendskab til grænser og grænsebegrebet samt indsigt i de konkrete overvejelser bag afstemningen i zone 2.

Tag afsæt i Steen Bo Frandsens artikel og diskuter grænsens betydning principielt og konkret dengang og nu. Lav et SWOTskema som afsæt for din diskussion.

Brug det øvrige materiale til at opstille 10 for og 10 imod argumenter for afstemningen. Du skal i denne del forholde dig til kultur, identitet og sprog som basis for dine 10 for eller imod argumenter.

Skriv efterfølgende tekst til en løbeseddel som passer til en af afstemningsplakaterne i zone 2.

En dansk valgplakat i Flensborg. Plakaten ses bagfra - forsiden er blokeret af et tysk flag, der er hængt op foran plakaten.

En dansk valgplakat i Flensborg. Plakaten ses bagfra - forsiden er blokeret af et tysk flag, der er hængt op foran plakaten.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig