Tilbage til temalisten

Flygtningepolitik - Danmark og EU

Flygtningestrømme til Danmark - i perspektiv.

Formål: at forstå nogle af de problemstillinger, der er knyttet til flygtninge og deres modtagelse i Danmark og skabe forståelse for de problemstillinger, der er knyttet hertil.

Forudsætninger: Du bør kende til de politiske partiers holdninger til flygtninge. Desuden vil det være en fordel at kende til EU’s strukturer og opgavefordelingen i forhold til Danmark.

Eurostat migrantkrise

Asylansøgninger i EU og EFTA-medlemslandene mellem 1. januar og den 30. juni 2015 i henhold til Eurostat data.

Foto: Eurostat

A: Undersøg omstændighederne, der får flygtninge til at strømme til Danmark i 2015: Identificer push og pull faktorer i denne sammenhæng.

B: Hvorledes forholder de danske myndigheder sig til de mange flygtninge?

C: Sammenlign med flygtningestrømmene i slutningen af 2. verdenskrig

D: Undersøg i hvilket omfang flygtningebegrebet har ændret betydning over de sidste 50 år

E: Diskuter EU’s rolle i forhold til den i Danmark førte flygtningepolitik

Wien Westbahnhof

Flygtninge 2015 på Wiens Westbahnhof på vej til Tyskland

Foto: Wikimedia Commons.org