Tilbage til temalisten

Grænsekontrol

Holdninger til kontrol ved grænsen - kontrol af hvem og for hvem?

Formål:  Du får indblik i og bedre forståelse for de forskellige holdninger til grænsekontrol.

Forudsætninger: Opgaven kan løses uden forudgående forudsætninger. Den vil dog med fordel kunne kombineres med et forløb om identitetspolitik, national identitet og nationalisme eller samarbejdet i EU.

Det kan være en fordel at kende til principperne i Schengen-aftalen.

Sameksistens

Tegning: Niels Poulsen

Undersøg de forskellige holdninger til den danske grænsekontrol. Find selv relevante artikler på nettet.

Giv nogle forklaringer på de forskellige opfattelser af grænsekontrollen.

Undersøg omfanget og resultaterne af den nuværende grænsekontrol.

Lav tre lister med argumenter for og imod grænsekontrol set ud fra henholdsvis et lokalt, et nationalt og et europæisk synspunkt.

Diskuter hvilke hensyn der vægter højest i forhold til at fortsætte med grænsekontrollen og evt. gøre den permanent.