Tilbage til temalisten

Interessen for hinanden

Hvordan øger vi interessen for hinanden på tværs af grænsen?

Formål: Du skal overveje, hvordan kendskabet til mindretallet omkring grænsen kan øges. Hvordan bliver vi mere interesseret i hinandens liv på tværs af grænsen?

Forudsætninger: Det er en fordel, at have arbejdet med de forskellige holdninger, der er i mindretallet til Danmark og i flertalsdanmark til mindretallet og at have beskæftiget sig med mindretalslivet/det flerkulturelle.

Opgaven løses i par.

Martin Henriksen (DF) taler ved et møde i Folketinget i december 2012.

Martin Henriksen (DF) taler ved et møde i Folketinget i december 2012.

Foto: Mogens Engelund/Wikimedia Commons

A: Gå sammen to og to og undersøg, hvordan danskere nord for grænsen ser på mindretallet, og hvordan mindretallet portrætterer sig selv i materialet i temaet (se under fanen “Materiale”.

  • Skriv fire centrale punkter, hvor det er tydeligt, at mindretalsbefolkningen og flertalsbefolkningen ser ens på hinanden, henholdsvis forskelligt på hinanden.

 

B: Tag udgangspunkt i undersøgelsen og tekstmaterialet fra Grænseforeningens hjemmeside og det bearbejdede materiale (2013) fra Bysted A/S.

  • Opstil på den baggrund 3 problemfelter i mindretallet og den danske flertalsbefolkning  ser på hinanden
  • Anvis mulige løsningsmuligheder på det politiske plan, på det skolemæssige plan og på det personlige plan.