Tilbage til temalisten

Jordkampen i Sønderjylland

Landeværn og Vogelgesang - få indblik i kampen om jord efter 1920

Formål: At forstå de problematikker, der ligger bag kampen om jord.
At få indsigt i, hvordan konflikten om jord behandles centralt og lokalt.

Forudsætninger: I 1926 oprettedes ”Kreditanstalt Vogelgesang”, der med skjult støtte fra den tyske stat kunne tilbyde fordelagtige lån til medlemmer af det tyske mindretal. I 1927 genoprettedes ”Landeværnet”, det danske modstykke. Formålet med ”Landeværnet” var at skaffe tilsvarende billige lånemuligheder for dansksindede, som ønskede at købe landbrug i Sønderjylland, så de ikke lod sig friste af ”Vogelgesang”‘s tilbud.

Generalforsamling i Landeværnet i marts 1939.

Generalforsamling i Landeværnet i marts 1939.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

A. Læs erindringen af Hans Andersen og analyser den ud fra mindst 3 vinkler:

  • Hvordan opfatter Hans Andersen ”Landeværn”s virke?
  • Hvordan så situationen ud med dansksindede øjne, da ”Landeværn” blev oprettet?
  • Hvad er ”Landeværn”s holdning til ”Kreditanstalt Vogelgesang”?

 

B. Gennemgå teksten “Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde” med henblik på:

  • At afdække kildens tendens.
  • At sammenligne begivenheder mm. med oplysningerne i Hans Andersen teksten.

 

C. Lav på baggrund af din læsning og dine undersøgelser en opstilling over, hvordan henholdsvis den danske og den tyske regering handler i jordspørgsmålet efter 1920.

Jordkampen i Sønderjylland

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig