Tilbage til temalisten

Kontrol eller grænsekontrol er det store spørgsmål

Mindretallet og grænsen

Formål:  Du får indblik i debatten omkring den danske grænsekontrol.

Forudsætninger:  Du skal kende de internationale regler i Schengen-samarbejdet om grænsekontrol.

Du skal vide noget om migration og flygtninge i Europa.

Grænsekontrol ved den dansk-tyske grænseovergang i Padborg. I januar 2016 indførte regeringen midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Siden er grænsekontrollen blevet forlænget flere gange, og politiet foretager fortsat stikprøvevis kontrol ved grænsen.

Grænsekontrol ved den dansk-tyske grænseovergang i Padborg. I januar 2016 indførte regeringen midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Siden er grænsekontrollen blevet forlænget flere gange, og politiet foretager fortsat stikprøvevis kontrol ved grænsen.

Foto: Johan Wessman/News Øresund/Flickr

Materialet omhandler danske og tyske holdninger og beslutninger vedr. grænsekontrollen på den dansk-tyske grænse efter 2016.

 

A: Opstil et skema, hvor du skriver hvem de politiske aktører er og hvilke holdninger, der er til grænsekontrol.

 

B: Undersøg derefter hvor den danske stat og det danske mindretals holdning til grænsekontrol er forskellig.

 

C: Overvej argumenterne for og imod grænsekontrol overfor det danske mindretals ønske om en stor grænseregion uden grænsehindringer.

 

D: Diskuter om EU kan løse de problemer som f. eks. Danmark laver grænsekontrol imod?

Skulpturen "E schlass fir Schengen" ("En lås for Schengen") i Schengen i Luxembourg blev indviet i 2013. Her kan besøgende udtrykke deres tilslutning til åbne grænser og fri bevægelighed ved at fastgøre en hængelås til skulpturen.

Skulpturen "E schlass fir Schengen" ("En lås for Schengen") i Schengen i Luxembourg blev indviet i 2013. Her kan besøgende udtrykke deres tilslutning til åbne grænser og fri bevægelighed ved at fastgøre en hængelås til skulpturen.

Foto: GilPe/Wikimedia Commons