Tilbage til temalisten

Mindretallenes Hus i Flensborg

Demokratiske beslutninger kan være komplicerede

Formål: At få en forståelse for hvorfor forslaget om Mindretallenes Hus i Flensburg skaber så megen debat.

Forudsætninger: Du skal kende til mindretallets forskellige organisationer, herunder FUEN.

Mindretallenes Hus skulle efter planen have haft til huse i et pakhus i Nørregade i Flensborg, der ejes af Sydslesvigsk Forening.

Mindretallenes Hus skulle efter planen have haft til huse i et pakhus i Nørregade i Flensborg, der ejes af Sydslesvigsk Forening.

Foto: Grænseforeningen

A: Processen omkring skabelsen af Mindretallenes Hus har blotlagt store uenigheder blandt mindretallets organisationer.

  • Lav et skema hvor de forskellige mindretalsorganisationer og deres uenigheder fremgår.
  • Afklar hvorfor forslaget om Mindretallenes Hus oprindeligt er fremsat?
  • Hvad er den tyske stats holdning til Mindretallenes Hus?
  • Hvilke holdninger til Mindretallenes Hus fra dansk side kan du identificere i materialet?
  • Hvilke demokratiske spilleregler synes du er i spil her?

 

B: Hvorfor ender kulturminister Mette Bock med ikke at ville fremsætte forslag til økonomisk støtte til Mindretallenes Hus i Folketinget?

Mette Bock (LA) var kirke- og kulturminister fra 2016 til 2019.

Mette Bock (LA) var kirke- og kulturminister fra 2016 til 2019.

Foto: Liberal Alliance/Flickr