Tilbage til temalisten

Politik og mindretal II

Danskhed og det danske mindretal

Formål: At nå frem til at kunne se nuanceret på de problemstillinger, der optræder i de fire artikler.
At kunne afdække de samfundsmæssige forudsætninger og konsekvenser, som de fire artikler på den ene eller anden måde peger på.

Forudsætning: Du har arbejdet med debatten i 2012 – 2013, hvor Martin Henriksen og Pia Kjærsgaard på forskellige tidspunkter fremsætter deres synspunkter på mindretallets holdning til danskhed og til danskernes behov for at have en særlig dansk historie at placere det danske mindretal i (Opgaven: “Politik og mindretal I”).

Du skal ligeledes have set filmen “De glemte danskere”.

Jørgen Møllekær har siden 2013 været chefredaktør på Flensborg Avis.

Jørgen Møllekær har siden 2013 været chefredaktør på Flensborg Avis.

Foto: Wikimedia Commons

A: Læs først teksterne af Martin Henriksen, Poul Nyrup Rasmussen, Jørgen Møllekær og Rasmus Meyer.
Opstil dernæst Martin Henriksens, Poul Nyrup Rasmussens, Jørgen Møllers og Rasmus Meyers argumentation i skemaet nedenfor. Hvordan tolker du deres holdning til følgende på baggrund deres artikler?

 

B: Find i statsminister Poul Nyrup Rasmussens (S) tale ved det sydslesvigske årsmøde 1999 den kontekst, hvor citatet: “Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer” indgår.

  • Hvad er der for en udvikling i det dansk-sydslesvigske forhold, det citat konkret er en kommentar til?

 

C: Chefredaktør Jørgen Møllekærs leder i Flensborg Avis 30.09.14 er bl.a. en kommentar til årsmødetalen i 1999.

  • Hvad er i Jørgen Møllers optik forandret i forholdet mellem Danmark og det danske mindretal siden talen i 1999?
  • Og hvordan forholder Poul Nyrup Rasmussen sig til det i sit svar i Flensborg Avis den 7. okt. 2014?

 

D: Martin Henriksen (MF – Dansk Folkeparti) ønsker at skærpe danskheden i  mindretallet syd for grænsen.

  • Hvad er hans konkrete forslag?

 

E: Hvordan argumenterer Rasmus Meyer i sit svar i Flensborg Avis onsdag, 08.10 2014 for, at Martin Henriksen har uret?

  • Hvilke konsekvenser ser Rasmus Meyer af Martin Henriksens forslag?

 

F: I magasinet Grænsens temanummer om genforeningen 1920-2020 er der en række udsagn om mindretallene i grænselandet. Hvilken udvikling bliver synlig i disse udsagn/holdninger  i forhold til det, der kommer frem i debatten 2012-2013?