Tilbage til temalisten

Sprogdebatten i det danske mindretal

Hvilket sprog skal mindretallet tale?

Formål: Du skal undersøge hvilke holdninger der er i det politiske system og blandt mindretallet generelt til at tale dansk henholdsvis tysk.

Forudsætninger: Du skal gerne have arbejdet med opgave 1 i temaet Sprog og Fordomme. Det er også en fordel, at du kender til 1955-aftalerne om mindretalsvilkår nord og syd for 1920-grænsen.

Sprog og fordomme

Tegning: Niels Poulsen

A: Du skal først læse mindst 6 af artiklerne i Flensborg avis og på den baggrund opstille et skema, der viser forskellige gruppers/partiers/enkelt personers opfattelse af sprogdebatten anno 2016.

 

B: Du skal dernæst læse s. 4-9 i Grænsen og sammenligne dit skema med den opfattelse, der kommer til udtryk i Per Øhrgaards artikel i Grænsen, nr. 5. 5, okt. 2016.

 

C: Du skal til sidst udarbejde konkrete løsningsforslag, som peger på hvordan man kan fremme brugen af mindretalssprog i hverdagen.