Tilbage til temalisten

Sprogdebatten i det danske mindretal I

Indblik i en mindretalsdebat

Formål: Du får et overblik over sprogdebatten i mindretallet som den så ud omkring år 2016.

Forudsætninger: Du skal gerne have arbejdet med opgaven ”Tosprogethed”. Det er også en fordel, at du kender til 1955-aftalerne om mindretalsvilkår nord og syd for 1920-grænsen.

Sprog og fordomme

Tegning: Niels Poulsen

A: Du skal først læse mindst 6 af artiklerne i Flensborg avis og på den baggrund opstille et skema, der viser forskellige gruppers/partiers/enkeltpersoners opfattelse af sprogdebatten anno 2016.

 

B: Du skal dernæst læse artiklen ”Europæiske mindretalsspørgsmål på dagsordenen” (Magasinet Grænsen, nr. 4, 2014 s. 20-21) og på den baggrund undersøge følgende:

  • Hvilken holdning kommer til udtryk hos Martin Henriksen og Dansk Folkeparti i forbindelse med sprogdebatten?
  • Sammenlign med dit skema fra opgave A – hvor placerer Martin Henriksen sig?