Tilbage til temalisten

Trosfrihed - mindretalsrettigheder, menneskerettigheder

Kirkeliv mellem mindretalsbeskyttelse og universelle rettigheder

Formål: Du skal tage stilling til problematikker i spændingsfeltet mellem mindretalsrettigheder og universelle menneskerettigheder. 

Forudsætninger: Du skal have en grundlæggende viden om grænselandets mindretal og deres historie. Du skal vide noget om, hvordan menneskerettigheder sikres i EU. 

 

Denne opgave kan indgå i en matrix-opgave om religion og mindretalsliv eller stå alene og løses i grupper.

Europarådet

Europarådet er en vigtig aktør ift. beskyttelse af mindretalsrettigheder i EU. Europæiske nationale mindretals rettigheder er blandt andet beskyttet i Europarådets rammekonvention for beskyttelse af nationale mindretal.

Foto: Elwood J. Blues (Wikimedia Commons)

Flere af de adspurgte eksperter i artiklen “Guds ord på tysk er under pres” forholder sig til muligheden for, at bl.a. nationale mindretal kan fritages fra det omtalte lovforslags bestemmelser. 

 

1) Redegør for de adspurgtes holdninger til en sådan mulighed. Overvej herunder: 

  • Hvilke argumenter opstilles henholdsvis for og imod en særbestemmelse for bl.a. nationale mindretal? 

  • Hvordan inddrages historiske forhold, herunder København-Bonn erklæringerne, i argumentationen? 

 

2) Diskutér med udgangspunkt i materialet:

  • Bør der være forskel på, hvilke rettigheder nationale mindretal og indvandrede minoriteter har? Er det muligt at behandle de to grupper ”ens”?   

  • Hvordan kan man som samfund sikre mindretallenes rettigheder samtidig med, at universelle menneskerettigheder respekteres?