Forløb i fokus

Herinde er der undervisningsforløb, der dækker bredt om forholdene i grænselandet. I kølvandet på genforeningsjubilæet 2020 har et par af forløbene særligt fokus på Genforeningen. Forløbene er dels nye, dels opdaterede forløb fra nærværende site. Forløbene er udarbejdet, så historie, samfundsfag, tysk, musik og dansk  kan arbejde tværfagligt, og det bidrager derved til perspektivering af emnerne og belysning af fagenes almendannende sider.

Hvert forløb har en oversigt over fagenes faglige mål, kernestof og supplerende stof, der er tilstræbt tilgodeset. Sitet "Forløb i fokus" udvides løbende med tværfaglige forløb.  I tilknytning til undervisningsforløbene er der udarbejdet to tidslinjer: "Grænselandets historie" og "Genforeningen".