Forløb i fokus

Herinde er der undervisningsforløb, der dækker et bredt om forholdet i grænselandet. I kølvandet på genforeningsjubilæet 2020 har et par af forløbene særligt fokus på Genforeningen. Forløbene er dels nye og dels opdaterede forløb fra nærværende site. Forløbene er udarbejdet så historie, samfundsfag og tysk kan arbejde tværfagligt og det bidrager derved til perspektivering af emnerne og belysning af fagenes almendannende sider.

Hvert forløb har en oversigt over fagenes faglige mål, kernestof og supplerende stof, der er tilstræbt tilgodeset. Sitet udvides løbende med tværfaglige og særfaglige forløb i de tre fag samt dansk. I tilknytning til undervisningsforløbene er der udarbejdet to tidslinjer om grænselandets historie og om Genforeningen.

Forløbet  “Grænseland & Identitet” er udarbejdet af FALIHOS og Projekt M, og filmene er produceret af Projekt M i samarbejde med bl.a. Grænseforeningen.