Forløb i fokus

Herinde er der undervisningsforløb, der dækker bredt om forholdet i grænselandet. I kølvandet på genforeningsjubilæet 2020 har et par af forløbene særligt fokus på Genforeningen. Forløbene er dels nye og dels opdaterede forløb fra nærværende site. Forløbene er udarbejdet, så historie, samfundsfag, tysk, musik (Krestens Andresens breve) og dansk  kan arbejde tværfagligt, og det bidrager derved til perspektivering af emnerne og belysning af fagenes almendannende sider.

Hvert forløb har en oversigt over fagenes faglige mål, kernestof og supplerende stof, der er tilstræbt tilgodeset. Sitet "Forløb i fokus" udvides løbende med tværfaglige og særfaglige forløb i flere fag.  I tilknytning til undervisningsforløbene er der udarbejdet to tidslinjer: "Grænselandets historie" og "Genforeningen".

Forløbet  “Grænseland & Identitet” er udarbejdet af FALIHOS og Projekt M, og filmene er produceret af Projekt M i samarbejde med bl.a. Grænseforeningen.