Formål

Sitets overordnede formål er at gør det både let og interessant at beskæftige sig med det dansk-tyske grænseland i undervisningen.

I forhold til eleverne er målet:

  • At præsentere dem for et undervisningsmateriale, hvor de kan se sig selv og deres egen historie i den store historie,
  • At de både kan relatere sig til de historiske og politiske begivenheder
  • At de kan reflektere over deres egen identitet og opfattelse af danskhed.
  • At de bliver udfordret både i form og indhold

I forhold til lærerne er målet:

  • At gøre det let og overskueligt at inddrage grænselandet i undervisningen
  • At sikre stor fleksibilitet, så det passer til den enkelte lærer
  • At sikre sammenhæng med de faglige mål og læreplaner
  • At skabe gode muligheder for flerfagligt og tværfagligt samarbejde

Sådan bruger du sitet: Overvejelserne bag forløb, opbygning etc.

Materialet har fire store temaer samt aktuelle undervisningsforløb og tidslinjer. Her kan eleverne sætte sig selv og deres egen historie og kultur i sammenhæng med den store historie. Fokus er fortællingen om samspillet mellem mennesker, kultur og samfund gennem tiderne.

Hvert tema har indgange og emner, som folder temaerne ud både på de lange linjer og i dybden. Det skal gerne skabe interessante udfordringer og vække elevernes nysgerrighed. Temaerne og de enkelte opgaver kan både stå alene eller kombineres, så de passer til det enkelte undervisningsforløb.

Der er ikke indtænkt nogen bestemt kronologi. Opgaverne kan kombineres på tværs af temaer. Hver opgave er inddelt i intro, opgavetekst og materiale. Materialet angiver de fag, de enkelte opgaver er særlig relevante for.

Der ligger ikke en forventning om, at man har været et længere lærebogsbestemt forløb igennem for at arbejde med den enkelte opgave. Den indbyggede forudsætning i den enkelte opgave stiller til gengæld krav til lærerens didaktiske overvejelser.

Sitet har desuden en omfattende oversigt over litteratur, artikler, websider, fil og videoer  m.v. som samlet giver mulighed for en yderligere faglig fordybning.

Du kan læse Grænseforeningens formands forord til ietGrænseland.dk her.