Grænseovergang

Nationalitet er ikke kun noget, der er knyttet til den enkelte. Det er også en del af den politiske dagsorden. Nationalstatens tilgang til nationalitet har betydning for mindretals status og rettigheder.