Tilbage til temalisten

Grænsen som identitetsdanner

- det at skabe fællesskaber

Formål: Du får en forståelse for, hvad national identitet er, hvordan den opstår og hvilken indflydelse den fysiske grænse har.

Forudsætninger: grundlæggende forståelse for identitetsdannelse og socialisering.

A:  Gør rede for begrebet national identitet. Kom herunder ind på hvem og hvad, der definerer ens nationale identitet.

 

B: Der kan være mange forskellige scenarier for den fysiske grænses synlighed.

Helt væk/åben  _____________________________________________ Totalt lukket

Opstil 3 forskellige scenarier for den fysiske grænse mellem Danmark/Tyskland eller Danmark/Sverige.

I hvilke situationer vil scenarierne kunne komme på tale? Hvad vil de forskellige scenarier betyde henholdsvis lokalt og nationalt?

 

C: Hvad gør grænser ved det nationale fællesskab? Udfyld skemaet.

  Grænsen

  Det nationale fællesskab

  Åben, ingen kontrol

  Sporadisk grænsekontrol

  Fast kontrol ved de store overgange

  Permanent grænsekontrol

  Totalt lukket, mur

  D: Undersøg og kom med forskellige eksempler på, hvilken betydning en nationalstats grænse har for både statens og den enkelte borgers opfattelse af tilhørsforhold.

   

  E: Se TED Talken med Alexandra Auer.

  Besvar – bl.a. med baggrund i den følgende opgaver:

  Forklar hvorfor der er en tæt sammenhæng mellem den fysiske grænse og den mentale grænse.

  Forhold dig til disse årsagssammenhænge:

  Fysisk grænse          >          Mental grænse          >          National identitet/ nationalt fællesskab

  Vurder betydning af årsagssammenhængene. Kom bl.a. ind på følgende

  • Er national identitet/ nationalt fællesskab vigtigt?
  • Kan ”fysisk grænse” skiftes ud med andre ting?
  • Er det nødvendigt med en grænse eller et modsætningsforhold for at skabe et stærkt nationalt fællesskab?