Forord

Velkommen til den opdaterede udgave af ietGrænseland.dk, der første gang så dagens lys i 2015.

Byskilte

ietGrænseland.dk så dagens lys i 2015. Nu er undervisningssitet blevet opdateret.

Første udgave af undervisningssitet ietGrænseland.dk så dagens lys i 2015, efter at Grænseforeningen havde modtaget støtte hertil fra en række fonde. Formålet var at give elever og lærere på ungdomsuddannelserne et inspirerende og spændende materiale om det dansk-tyske grænseland. Sitet skulle være mere end en undervisningsbog og udfordre både i form og indhold.

Det er fortsat ambitionen. I de fem år, der er gået, er der kommet flere opgaver, aktiviteter og undervisningsforløb til, og i 2019 blev materialet suppleret med en tysk udgave, imGrenzgebiet.de. Nu er tiden så kommet til at give sitet et nyt og opdateret layout.

Rammen er ny, men indholdet er det samme, suppleret med flere billeder og opdateret materiale. Hver opgave er nu samlet på en side, så man hurtigt kan danne sig et overblik og navigere rundt mellem opgaveformuleringer og materiale.

Vi håber, at sitet vil være med til at gøre det både nemt og inspirerende at inddrage grænselandet i undervisningen. Grænselandet er spændende i sig selv og kan samtidig byde ind med relevante eksempler til en række andre temaer. Kun fantasien sætter grænser. I materialet er der mest fokus på fagene historie, samfundsfag, tysk og dansk. Men en række andre fag kan også inddrages, f.eks. geografi, billedkunst, idræt og matematik.

100 års erfaring med en demokratisk fastlagt landegrænse med flertal og mindretal og en udvikling fra mod hinanden til med hinanden. Et utal af spændende fortællinger mellem dansk og tysk at dykke ned i. Mødet mellem det danske og det tyske og skiftet fra enten/eller til både/og. Grænselandet er ikke kun en guldgrube til forståelse af Danmarks historie. Fortællingen om grænselandet rummer også masser af inspiration til at forstå og finde løsninger på nutidige udfordringer.

Nu er det oprindelige undervisningssite fra 2015 gennemarbejdet og opdateret og dermed klar til brug. Grænseforeningen og hjemmesidens redaktion, Gunvor Vestergaard og Niells Schou, ønsker lærere og elever god rejse ind i grænselandets righoldige og inspirerende verden. 

God fornøjelse!

Peter Skov-Jakobsen, formand for Grænseforeningen.