Kultur og medborgerskab

Hvordan kan man som mindretal være med til at påvirke det sted, man bor? Er det en forpligtigelse eller en mulighed? Det har man nogle bud på i det dansk-tyske grænseland