Tilbage til temalisten

Integration, diskurs og religion

Mindretalsreligion til debat

Formål: Du får en forståelse for, hvordan den religiøse sfære indgår i diskurser om mindretal, minoriteter og integration. 

Forudsætninger: Du skal kende til begreberne integration/assimilation/segregation og vide noget om diskurs og argumentation. 

 

Denne opgave kan indgå i en matrix-opgave om religion og mindretalsliv eller stå alene og løses i grupper.

Ali

"Det er vigtigt for mig både at være en integreret del af det samfund, jeg bor i, og bevare de normer og værdier, jeg har med hjemmefra, heriblandt min religion". Dansk-somaliske Alis identitet som muslim og somalier er en vigtig del af ham - samtidig med, at han føler sig dansk.

Foto: Søren Kjeldgaard

1) Undersøg diskurser om religion, integration og multikulturalisme i den offentlige debat med udgangspunkt i materialet. Redegør for følgende: 

 

 

2) Diskutér på baggrund af jeres svar: 

  • Hvilken holdning til integration og sameksistens mellem flertal og mindretal ligger bag ordningen af mindretalsforholdene i grænselandet i dag? Sammenlign med eks. Köller-politikken før Genforeningen i 1920. 

     

  • Hvordan kan den religiøse sfære bidrage til mindretals- og udlændingepolitik og integrationsspørgsmål? Hvilke udfordringer ligger der i at inddrage det religiøse i integrationen? 

 

  • Hvilket syn på forholdet mellem religiøs identitet på den ene side og dansk national identitet og værdier på den anden kommer til udtryk i artiklerne fra den offentlige debat? 

 

  • Sammenlign diskursen i den offentlige debat med dansk-somaliske Alis beskrivelse af det religiøses betydning for hans nationale identitet(er).