"Menneske igen" - krigserfaringer og erindring i musikken

I dette forløb sættes der fokus på bearbejdelse af historien gennem musik. Forløbet kan bruges i musikundervisningen på alle niveauer, og lægger både op til særfaglig undervisning og tværfagligt samarbejde med historie, samfundsfag og dansk.

Bandet MALM har historien med på scenen.

Bandet MALM har historien med på scenen.

Foto: Grænseforeningen

Udgangspunktet for forløbet er den unge dansksindede sønderjyde Kresten Andresens breve fra 1. Verdenskrig, og de 11 sange projektet MALM har lavet med udgangspunkt i brevene. I forløbet indgår både opgaver rettet mod musikkundskab og sammenspil. Det er oplagt at kombinere med f.eks. en forårskoncert eller teaterkoncert, hvor sangene spilles. Projektet MALM deltager gerne i forløbet - som f.eks workshop/koncert.

Niveau: Musik A, B og C:  Alle opgaver kan i princippet op- eller ned skaleres efter niveau. Nedenfor er der eksempler på hvordan man kan angribe materialet på forskellige måder.

Materiale: På sitet www.malmmusik.dk findes alt materiale til opgaverne. Der er i alt 11 sange. Hør sangene her.

Formål: I denne opgave er der fokus på musikkundskab gennem musikanalyse samt at sætte musikken ind i en relevant historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng. Dernæst  kan du lave sammenspil og arbejde med musikalsk udtryk og kommunikation.

Forudsætninger: Inden du løser opgaverne skal du finde sangene fra MALM og albummet “Menneske igen” om sønderjyden og soldaten Kresten Andresen i første verdenskrig. Du skal desuden have viden om 1. Verdenskrig og Sønderjyllands særlige rolle heri. 

 

Alt materiale til følgende opgaver ligger på på siden “undervisningsmaterialer” eller “tekster og kilder”. 

 

Eksempler på anvendelse af materialet:

1-2 moduler: 

 • 1. modul: Som appetitvækker brug opgave 1 om krigssange.
 • 2. modul: Lav musikanalyse og brug opgave 2.

 

3-4 moduler: 

 • Som ovenstående modul 1 og 2
 • Herefter samspil - brug opgave 3. Vælg A,B eller C.

 

Forløb op til en koncert - 6 moduler:

 • Som ovenstående modul 1-4.
 • Afslut forløbet med præsentation af sangene ved en koncert på skolen.
 • Fra skyttegrav til albumprojekt

  Musikprojektet MALM er et eksempel på, at historien levendegøres i nutiden gennem musik. Projektet er et samarbejde mellem sanger og sangskriver Lars Malm og producer Tomas Raae, der har fundet inspiration i de almenmenneskelige følelser som frygt, håb, sorg, optimisme og almindelig hverdags-kedsomhed, der findes i den unge dansksindede sønderjyde Kresten Andresens breve og dagbøger fra 1. Verdenskrig.

  Kresten blev indkaldt til det tyske militær i 1914 og kæmpede i 1. Verdenskrigs skyttegrave. Han mistede livet under Slaget ved Somme, et af krigens blodigste slag, og vendte aldrig hjem til Sønderjylland.

  Hvis du vil lære mere om Kresten og hans samtid, kan du arbejde med opgaverne i undertemaet om 1. Verdenskrig eller historieforløbet "Kresten Andresen - Breve fra 1. Verdenskrig".

   

 • Læringsmål og kernestof - musik

  Forløbet bidrager til at understøtte musikfagets læreplaner for STX, HF

   

  Faglige mål:

  Forløbet dækker specifikt de faglige mål for musikkundskab og musikudøvelse på flere niveauer:

  STX og HF – musik A, B og C

   

  Musikkundskab:

  • Anvende musikfagets teori, terminologi og metoder i analyse af såvel klingende musik som grafiske repræsentationer inden for væsensforskellige stilarter og genrer (A og B-niveau)
  • Identificere musikalske parametre og deres anvendelse og virkning i væsensforskellige perioder, stilarter og genrer gennem analyse (HF og C-niveau)
  • Sætte analyse af musik ind i en relevant historisk, samfundsmæssig, kulturel, global og genre- og stilmæssig sammenhæng.
  • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
  • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

  Musikudøvelse:

  • Arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt, individuelt og i samspil med andre med henblik på at udvikle og realisere musikalske udtryk.
  • Udfylde en plads som vokalist og instrumentalist – solo og i ensemble – inden for et dansk og internationalt repertoire af en- og flerstemmige sange og satser.
  • Samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.
  • Samarbejde om indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum (C-niveau)

   

  Kernestof:

  Musikkundskab:

  • musikhistoriske og musikkulturelle forhold gennem tiderne, herunder danske.
  • mindst to musikemner, hvoraf ét kan være et musikalsk produktionsprojekt
  • musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori med henblik på anvendelse i musikalsk analyse og udsættelse musikalsk udsættelse og teoretisk og praktisk arbejde med arrangement
  • tekster med relation til den udvalgte musik.

  Musikudøvelse:

  • indstudering, fortolkning og fremførelse af et musikstykke, solistisk og i gruppe teoretisk og praktisk arbejde med arrangement. 
På albummet "Menneske igen" fortolker projektet MALM Kresten Andresens breve i en nutidig kontekst.

På albummet "Menneske igen" fortolker projektet MALM Kresten Andresens breve i en nutidig kontekst.

Foto: MALM

 • Modul 2: Tekst og musik i fortolkninger af Krestens breve - musikkundskab

  I denne opgave skal du med udgangspunkt i en af sangene fra MALMs album “Menneske igen” foretage musikanalyser. 

   

  A. Musikanalyse - med fokus på form, akkorder og struktur

  1. Tag udgangspunkt i sangen “På Bunden Af Min Sjæl” (se akkord-forlæg).
  2. Lav en formanalyse og få overblik over nummeret.  
  3. Forklar akkordernes sammenhæng til hovedtonearten.
  4. Hvilken type harmonik er der på færde  - begrund dit svar med eksempler fra akkord-forlægget.
  5. Diskuter musikkens instrumentering og de dynamiske virkemidler.  
  6. Diskuter sammenhængen mellem det musikalske udtryk og det lyriske univers. 

   

  B.  Udvidet musikanalyse - med udvidet fokus på akkorder og tonevalg

  1. Tag udgangspunkt i sangen “Kornet” (se akkord-forlæg).
  2. Lav en formanalyse og få overblik over nummeret.
  3. Identificer hovedtoneart.
  4. Forklar akkordernes sammenhæng med hovedtonearten og identificer fællestoner i akkorderne. 
  5. Konsonans/dissonans: Er harmonikken konsonerende eller dissonerende? Igennem hele musikstykket eller kun ved enkelte passager?
  6. Relation til tekst: Har harmonikken relation til teksten, bliver der eks. benyttet molakkorder for at fremhæve tekstens triste budskab?
  7. Relation til tekst: Sammenlign teksten med det kildemateriale, den kommer fra - diskuter begrundelsen for de tekstlige valg.
  8. Brug af kor: Lyt tonerne af som korsangerne synger, og undersøg forholdet mellem melodi og korstemmer - er der et system? 
  9. I hvilke formstykker bruges der kor? Diskuter, hvorfor det bruges de steder.
  10. Solo: Aflyt hele, eller dele af guitarsoloen og noter på noder. 
  11. Solo: Identificer tonerne i guitarsoloen. Er der et system i forhold til hovedtonearten? Kan de relateres til en skala? 

   

  C.  Udvidet musikanalyse - med udvidet fokus på akkorder, arrangement/tonevalg og sprog

  1. Tag udgangspunkt i sangen “Så Længe Siden" (se akkord-forlæg).
  2. Lav en formanalyse og få overblik over nummeret.  
  3. Identificer hovedtoneart.
  4. Forklar akkordernes sammenhæng med hovedtonearten og identificer fællestoner i akkorderne. 
  5. Diskuter brugen af blæsere. Hvilke er der brugt og hvornår i formen spiller de?
  6. Blæserarrangement (se noden): Diskuter tonerne i relation til akkorderne i intro og mellemstykke: Hvad er deres funktion ift. akkorden og hvad er deres funktion (melodi, akkordtone eller ledetone, gennemgangstone (toner der er med til at lede en melodi fra a til b)). 
  7. Relation til tekst: Diskutér valget af instrumenter og lyd ift. teksten. Er der sammenhæng mellem tekstens indhold og de musikalske valg?  
  8. Sprog: Hvorfor synger de på hvert sit sprog (samt hvilket sprog, og hvorfor)? Diskuter, hvordan det bidrager til sangens indhold.
 • Modul 3-4: Sammenspil, kor og blæser-strygerarrangement

  I skal lave en klasse-koncert. Fremfør eller fortolk en af sangene fra MALMs album “Menneske igen”. Reflektér over jeres valg af æstetik og instrumentering i forhold til tema og tekst.

   

  A. Sammenspil

  1. Spil en af sangene fra “Menneske igen” (Lyt her - akkord-forlæg til alle sange her).
  2. Lav jeres egen version af sangen. 
  3. Udvælg en sang/sangtekst fra “Menneske igen”, lav jeres helt egen fortolkning med ny melodi. (Et eksempel her: Leonard Cohen: "Hallelujah" / Jeff Buckley: "Hallelujah")
  4. Præsentér for klassen.

   

  B .  Kor

  1. Tag udgangspunkt i sangen “Levende Herfra”.
  2. Analyser akkorder ift. hovedtonearten (akkord-forlæg her).
  3. Identificer akkordtoner i alle akkorder 
  4. Lyt kor melodien i c-stykket af og prøv at supplere melodien med flere toner fra de underliggende akkorder - og udfra det, skriv et korarrangement til c-stykket
  5. Lyt til orglet i det sidste omkvæd. Hvilke toner spiller det? 
  6. Brug den viden til at arrangere korstemmer til det sidste omkvæd
  7. Præsentér for klassen. 

   

  C. Blæser- og strygerarrangement (yderligere arrangement, hvis i har blæs/stryg).

  1. Tag udgangspunkt i sangen “Så Længe Siden".
  2. Analyser akkorder ift. hovedtonearten (akkord-forlæg her). Identificér akkordtoner i alle akkorder.
  3. Lyt melodien i c-stykket af.
  4. Arrangér blæserarrangementet (noden er her) om til de instrumenter I har tilgængelige. Hvilke instrumenter er oplagte til melodi eller underlægning? 
  5. Præsentér for klassen.