Grænseovergang

Efter 1945 går udviklingen i grænselandet fra konflikt til samarbejde. Man går fra et mod hinanden til et med hinanden. Især fordi Danmark og Tyskland aftaler nogle rammer for mindretallenes rettigheder.