Tilbage til temalisten

Grænser kan opfattes forskelligt

Fysisk og metafysisk grænse

Formål: Du får kendskab til forskellige typer af grænser.

Forudsætninger: Du skal kende til mindretalsordningen mellem Danmark og Tyskland, der begyndte med erklæringerne i 1955.

Donbass-regionen i Ukraine har været præget af væbnede konflikter siden pro-russiske separatister erklærede regionen uafhængig af Ukraine efter den ukrainske revolution i 2014. Konflikterne i det østlige ukraine er eskaleret yderligere efter Rusland anerkendte separatisterne og efterfølgende invaderede Ukraine i februar 2022.

Donbass-regionen i Ukraine har været præget af væbnede konflikter siden pro-russiske separatister erklærede regionen uafhængig af Ukraine efter den ukrainske revolution i 2014. Grænsekonflikten mellem Rusland og Ukraine eskalerede yderligere efter Rusland anerkendte separatisterne og efterfølgende invaderede Ukraine i februar 2022.

Foto: Wikimedia Commons

Nogle gange er et spørgsmål måske bare bedre:

Hvordan skal to lande være naboer?

Hvornår kan/skal man flytte grænser?

Hvordan trækker man grænser?

Hvad ligger der i begrebet nationalitet?

Ideen om den demokratiske grænse og bilæggelse af stridigheder?

Var der en Genforening?