Tilbage til temalisten

Der echte Norden

Sydslesvig som port mellem Norden og Europa

Målsætning: Målet med opgaven er at arbejde med Slesvig-Holstens slogan “Der echte Norden” og at prøve at fortolke dette slogan. Hvad var processen bag dette slogan og hvordan bruges det i dag?

Forudsætninger: Du skal kende til foreningen “Norden” og dens arbejde og formål, især i forhold til Sydslesvig.

Sameksistens

Foto: Landesregierung Schleswig-Holstein/Wikimedia Commons

A: Lav en undersøgelse i din skole og/eller vennekreds og spørg ind til hvad de ved om Norden, Danmark og Tyskland og deres forhold til hinanden.

 

B: gruppearbejde

Gå til jeres lokale supermarked og se på vareudvalget. Er der varer I lægger mærke til, som er eller gælder som særlig nordiske? Hvordan reklameres med Norden og det nordiske? Er der produkter, der kun tilbydes regionalt i Danmark og ikke i resten af landet? Hvilken slags produkter er det? På hvilken måde reklameres der for dem?

Diskutér bagefter i gruppen hvilke årsager, der kunne stå bag, at det “nordiske” eller “danske” også eksisterer i form af produkter og dagligvarer.

C:  Hvilke grunde står bag, at det nordiske specielt tiltrækker mennesker i Slesvig-Holsten og omvendt, hvorfor det tyske i særlig grad tiltrækker mennesker i Sønderjylland?

D: Sydslesvigerne betegner deres egen indstilling overfor Norden som den såkaldte “tredje vej”. Hvad betyder dette udsagn?

E: Foreningen “Norden” har mange lokale afdelinger, for eksempel i Sydslevig og Haderslev. Hvilken rolle har foreningen disse steder? Er det en anden rolle end i det øvrige Danmark?

F: For nogle år siden fik Slesvig-Holsten “Der echte Norden” som slogan for hele forbundsstaten. Siden da er denne slogan blevet støttet med mange forskellige kampagner og skilte er blevet stillet op ved forbundsstatens grænser (“Willkommen im echten Norden” – “Velkommen til det rigtige nord”). Det blev mødt med stor begejstring – men også med irritation. Hvilke forskellige holdninger er der omkring det? Arbejd med materialet og dan jer et overblik over, hvad der kritiseres og hvad der roses.

Anke Spoorendonk er tidligere slesvig-holstensk landdagsmedlem for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og minister, og siden 2018 formand for Foreningen Norden i Sydslesvig.

Anke Spoorendonk er tidligere slesvig-holstensk landdagsmedlem for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og minister, og siden 2018 formand for Foreningen Norden i Sydslesvig.

Foto: Gerd Seidel/Wikimedia Commons

Slesvig-Holstens logo på siden af et tog på Hovedbanegården i Hamborg.

Slesvig-Holstens logo på siden af et tog på Hovedbanegården i Hamborg.

Foto: NAC/Wikimedia Commons