Links

Grænselandet

http://www.graenseforeningen.dk/leksikon
Grænseforeningens elektroniske leksikon, som bl.a. bygger på ”Sønderjylland A-Å”, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. Rummer også et stort antal kildetekster 

www.graenseforeningen.dk
Grænseforeningen hjemmeside med henvisninger til alle Grænseforeningens lokalforeninger, projekter og øvrige aktiviteter.

Magasinet Grænsen - udgivet af Grænseforeningen

www.genforeningssten.dk  Grænseforeningens nye site om alle Danmarks genforeningssten og genforeningsmindesmærker.

Grænseforeningens korps af elevambassadører
Elevambassadør-projektet består af unge fra de to danske gymnasier i Sydslesvig of det tyske gymnasium i Aabenraa. De unge fortæller jævnaldrende på danske uddannelsesinstitutioner om deres opvækst i et mindretal som to-sprogede og to-kulturelle. Deres primære målgruppe er ungdomsuddannelser.

Kulturmødeambassadørerne
Grænseforeningens kulturmødeambassadører består af unge fra både nationale og etniske mindretal. De har alle en bindestregsidentitet og deler ud af deres erfaringer med at leve mellem flere kulturer på dialogmøder og andre typer af arrangementer. Deres målgruppe er mellemlange uddannelser, foreninger, virksomheder m.fl.

Minority Changemaker Programme -  a three-month once in a lifetime course in spring 2021

Det danske mindretal i Sydslesvig
Hjemmeside udarbejdet til undervisningsbrug af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Rummer bl.a. en dokumentarfilm, en quest og en tidslinje, der gør det muligt at dykke ned i mindretallets historie gennem 150 år. Lærervejledning.

Vimu - det Virtuelle Museum
Det Virtuelle Museum viser den dansk-tyske grænseregions levende historie fra Hamborg til Odense og fra 1830 til i dag. Dansk/tysk.

www.prof-dr-abc.com
Hjemmesiden ”Professor dr. ABC går i skole” er en del af sprogkampagnen for Region Sønderjylland-Schleswig og er målrettet skolebørn. Rummer spil, quiz, ordbog og sange. Dansk/tysk.

www.museum-sonderjylland.dk
Hjemmeside for de sønderjyske museer med henvisninger til udstillinger, arrangementer, undervisningstilbud m.m. Dansk/tysk.

Historisk Samfund for Sønderjylland - på denne side har man samlet en omfattende linksamling med fokus på Sønderjyllands historie og kultur

http://1864.dk
Hjemmesiden giver adgang til Historiecenter Dybbøl Bankes digitale historiske arkiv med en stor mængde kildemateriale og mulighed for at besøge Historiecentrets digitale formidlingsprojekt Rute 1864, der fremdrager historier i landskabet på og omkring Dybbøl Banke.

www.hssdj.dk
Hjemmeside for Historisk Samfund for Sønderjylland. Rummer oplysninger om foreningens aktiviteter, udgivelser m.m.

http://danmarkshistorien.dk/forside/
Hjemmesiden er udarbejdet af Aarhus Universitet og rummer et væld af artikler, temaer, tidslinjer m.m. Velegnet til undervisningsbrug.

http://www.denstorekrig1914-1918.dk/

Hjemmeside om 1. verdenskrig med fokus på de deltagende sønderjyder. Giver et overblik over krigens forløb og bringer samtidig en række personlige beretninger med udgangspunkt i breve, dagbøger, erindringer, fotos m.m. Siden udvikles løbende.

Fund og Fortidsminder/

Slots og Kulturstyrelsen site om genforeningssten, rejst som minde for Genforeningen 1920 samt øvrige fredede monumenter i kongeriget

Få indblik i det danske og det tyske mindretals historie i nydigitaliserede filmklip

Region Sønderjylland-Schleswig (dansk)
Kulturregion Sønderjylland-Schleswigs hjemmeside som har til formål med kulturen som mødested at skabe en grænseoverskridende kulturregion, som med afsæt i mangfoldigheden og rummeligheden i regionen styrker de kulturelle kompetencer og bidrager til interkulturel dialog. Kulturregionen vil være rollemodel for tværgående kulturaftaler i Europa.

www.region.de (Tysk)
Region Sønderjylland-Schleswigs hjemmeside. Regionen Sønderjylland-Schleswig tilbyder informationer om Regionen, projekter og initiativer og står til rådighed for spørgsmål vedrørende det grænseoverskridende samarbejde.

http://nationalparkvadehavet.dk/
Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal. Her findes undervisningsmaterialer til skoler og aktivitetsbeskrivelser til børnehaver. Formålet er at give viden om og kendskab til Vadehavsområdet.

Tidsskrift Radar: Genforeningen - hvad nu hvis? (2020)

Det danske Filminstitut (DFI): en række kortfilm om 1. verdenskrig

European film Getaway: film fra en række lande om 1. verdenskrig - dagligdag, skyttegrave og meget mere