Materiale

Der findes meget materiale i form af litteratur samt materiale på nettet om det dansk/tyske grænseland. Både det der fortæller den store historie om krige, konflikter, grænserevision og mødet mellem dansk og tysk og det der fortæller de små historier om mennesker, erhverv, traditioner og sprog.

Denne oversigt er derfor kun en dråbe i havet.

Materialerne er først og fremmest valgt, fordi de er brugbare og forståelige i forhold til ungdomsuddannelserne.