Grænseovergang

Den store krig - Første verdenskrig - en skelsættende krig