Tilbage til temalisten

1. Verdenskrig og indflydelsen på sønderjydernes hverdag

En ny virkelighed under tysk styre

Formål: Du skal igennem arbejdet med dette materiale opnå viden om, hvordan forholdene har været i Sønderjylland efter 1864 og den preussiske erobring.

Forudsætning: Du skal via din øvrige læsning fra “Vejen Hjem”, internetsøgning samt relevant læsning i Grænseforeningens leksikon have sat dig ind i Sønderjyllands historie.

Alene ud fra teksten og fri brug af søgninger i bøger og på nettet kan du danne dig et nærmere indblik i en fortidig virkelighed. Analysen giver mulighed for ret præcist at indkredse tid, sted, natur- og samfundsforhold – og for også at få et klart indtryk af afsenderen og af dennes forestillinger om såvel emnet som om sig selv og om tekstens primære adressat.

Du skal kende til, hvordan grænsen 1864 blev fastlagt og hvordan denne nye grænse påvirker sønderjydernes loyalitet.

I 2020 blev der rejst en genforeningssten ved monumentet i Marselisborg Mindepark for sønderjyder, der faldt under 1. Verdenskrig.

I 2020 blev der rejst en genforeningssten ved monumentet i Marselisborg Mindepark for sønderjyder, der faldt under 1. Verdenskrig.

Foto: Torben Spalk

A: Materialet fra Knud J. V. Jespersen, Vejen Hjem, “Under tysk styre 1864-1920” side s. 44-58 og sitet Den store krig 1914-1918 rummer et væld af oplysninger. Du skal finde de væsentligste 10 oplysninger om perioden og via opslag på nettet og i andet tilgængeligt materiale skal du grundigt indholdsbeskrive de 10 oplysninger. Årstal i sig selv er ikke en tilstrækkelig relevant oplysning.

Du skal for hver oplysning notere hvilke opslag osv. du har foretaget for at for at afdække indholdet i oplysningen.

 

B: Lav et skema, hvor du noterer ned for hver af de 10 oplysninger:

Oplysning

Indhold i oplysningen

Opslag for at afdække indholdet

Hvorfor oplysningen er vigtig

Oplysning 1

Oplysning 2

Oplysning 3

C:  I denne opgave skal du inddrage fotografier fra 1. Verdenskrig og bruge dem som oplæg til at skrive om en dag i en sønderjysk soldats liv, i den tyske hær under 1. Verdenskrig.

Kravene til opgaven er:

– at din fortælling skal være realistisk og inddrage rigtige oplysninger om tid og sted. Brug bl.a. links fra Materialer.

– at din hovedperson udstyres med biografiske oplysninger som gør dem troværdig (alder, navn, personlige historie og lignende).

– at din fortælling bruger 3 billeder aktivt i fortællingen.

Din færdige fortælling skal præsenteres for klassen, enten ved en oplæsning med brug af de 3 billeder i form af en IT- præsentation (gerne flere du selv har fundet på hjemmesiden m.m.), eller på en blog.

 

Billederne i galleriet er officielle tyske fotografier fra krigen. Hvad betyder det for, hvordan vi ser på billederne?

Se på de billeder, du har brugt til din fortælling - hvad har hensigten med billederne været? Hvordan adskilte virkeligheden for personerne på billederne sig mon fra det, der vises på billederne?

 

Dansksindede sønderjyder, der havde gjort krigstjeneste under 1. Verdenskrig, oprettede i 1936 foreningen Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere (D.S.K.) I galleriet herunder kan du stifte bekendtskab med nogle af foreningens medlemmer.