Unge fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland.

Foto: Grænseforeningen

Hvad vil det sige at leve med flere kulturer og flere sprog i hverdagen? Som mindretalsung er der en række særlige forhold, man må forholde sig til. F.eks. ens nationale identitet.