Tilbage til temalisten

National identitet i en global verden

National identitet og bindestregsidentitet

Formål: Få indsigt i sammenhænge mellem identitet, nation og nationalstat. Reflektere over hvilken betydning national identitet har for den enkelte og for nationalstaten.

Forudsætninger: Du skal kende til begrebet national identitet

Ung fra det danske mindretal i Sydslesvig holder oplæg ved Ungdommens Folkemøde.

Ung fra det danske mindretal i Sydslesvig holder oplæg ved Ungdommens Folkemøde.

Foto: Grænseforeningen

A: Hvad og hvem bestemmer vores nationale identitet?

  • Det sted vi er født
  • Vores pas
  • Det sted vi identificerer os med
  • Det vi føler for
  • Det vi vælger
  • Det sprog vi taler

 

B: Hvordan opfatter I jeres nationale identitet i klassen/gruppen? Hvad betyder den for jer? Hvornår tænker I over den?

 

C: Lav en voxpop, hvor I interviewer hinanden eller andre på skolen omkring opfattelsen af national identitet (brug ovennævnte spørgsmål). Interview jeres bedsteforældre eller nogen fra deres generation. Sammenlign svarene.

 

D: Undersøg, hvilken betydning national identitet har for det danske og det tyske mindretal i grænselandet. Er der forskel mellem generationerne?

 

E: Diskuter, hvilken betydning national identitet har for en nationalstats sammenhængskraft.

 

F: Forklar, hvad der ligger i begrebet bindestregsdansker.

 

G: Undersøg, hvordan unge fra mindretallene i det dansk-tysk grænseland opfatter sig selv?

 

H: Vurder, hvad det betyder for nationalstater som Danmark og Tyskland, at et voksende antal borgere definerer sig selv ud fra flere nationale identiteter. Er det en trussel eller en berigelse?