Tilbage til temalisten

Vi unge i mindretallet

Hør tre mindretalsunge fortælle

Formål: At få indsigt i hvordan mindretalsunge selv opfatter deres identitet og deres integration i det danske og det tyske.

Forudsætning: Du skal have løst opgaven ”Om mindretal”.

Unge fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland.

Unge fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland.

Foto: Grænseforeningen

A: Se videoerne med mindretallets unge stemmer igennem og sammenfat kort for hver video, hvordan du opfatter, at den unge beskriver sin identitet.

 

B: Opstil et eller flere scenarier om unges mindretalssituation. Læs teksten om scenarier som baggrund for at løse denne delopgave. Inddrag magasinet Grænsen nr. 4, 2018 i denne del af opgaven