Tilbage til temalisten

Hvor dansk føler du dig?

Runes historie: En ung - to nationaliteter

Formål: Du skal blive klog på, hvad det vil sige at være dansk, du skal kunne opstille relevante punkter til en diskussion af begrebet danskhed.

Forudsætninger: Du skal kende til det danske mindretals historie.

Mindretalsunge.

Mindretalsunge.

Foto: Grænseforeningen

A: Sammenlign Runes historie (side 28-29) med din egen: Hvor dansk føler du dig og hvorfor.

 

B: Inddrag teksten om Spejderminder (s. 18-19) i din definition af danskhed.

 

C: Forhold dig til sloganet: "Danskerne findes i mange modeller". Hvad menes der med det?

Tre spejdere fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig med Dannebrog, 1920'erne.

Tre spejdere fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig med Dannebrog, 1920'erne.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig