Unge fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland.

Foto: Grænseforeningen

Hvilke udviklingspotentialer er der i det dansk tyske grænseland? Er der nogle særlige erfaringer og en særlig viden at trække på, eller er det bare to udkantsområder i hver sin nationalstat?