Tilbage til temalisten

Turisme i grænselandet

Hvad interesserer turisterne sig for, når de kommer til grænselandet?

Forudsætninger: Du skal med fordel have sat dig ind i hvilke definitioner der er dækkende for turisme.

Formål: Du får indsigt i hvordan turisme udfolder sig i Schleswig-Holstein.

På Hedebymuseet fortæller arkæologiske fund om vikingernes handelsforbindelser.

På Hedebymuseet fortæller arkæologiske fund om vikingernes handelsforbindelser.

Foto: Grænseforeningen

A: Skriv 5 ting ned, som du på den ene eller anden måde har oplevet som turist. Og sammenlign med andre i din gruppe.

 

B: Lav dernæst en definition på, hvad du/I synes en turist er.

 

C:Hop ind i den definition og besøg Haithabu Danewerk.

  • Hvad får du/I ud af det besøg?
  • Hvordan synes du, Haithabu Danewerk præsenterer sig i materialet?

 

D: Hvilken forskel synes du, der er på verdensarvsturisme og anden form for turisme?

 

E:  Materialet har meget fokus på lokal turisme. Læs materialet fra region Sønderjylland-Schleswig igennem. 

  • Hvilke typer af turisme synes du, bliver markedsført?
  • Er der turismeformer, du mangler at høre noget om i dette materiale?

 

F: Vælg en destination. Du er nu turistchef og skal skrive en lille brochure, der skal gøre reklame for din destination.

  • Læs den sammen med din makker fra begyndelsen (opgave A) og drøft hvordan I nu ser på turisme og turisten. 
Voldanlægget Danevirke er et yndet turistmål i Sydslesvig.

Voldanlægget Danevirke er et yndet turistmål i Sydslesvig.

Foto: Grænseforeningen