Kultur og medborgerskab

Hvad betyder f.eks. sproget for den måde vi ser på hinanden? Hæmmer eller fremmer det forståelsen af hinandens kultur?