Tilbage til temalisten

Tosprogethed

Sprogets betydning for mindretal og flertal

Formål: Du får indsigt i de problemstillinger, der er forbundet med tosprogethed.

Forudsætninger: Du skal kende til mindretalsordningerne fra 1955.

I 2015 opsatte Haderslevs borgmester tosprogede byskilte i byen. Skiltene gav anledning til heftig debat og blev efter få dage fjernet af ukendte gerningsmænd.

Foto: Harro Hallmann/BDN

A: Se videoerne med mindretalsmedlemmer fra ”Hverdagsliv i grænselandet”.

- Hvad betyder sproget for de adspurgte mindretalsmedlemmers identitet?

- Hvad siger de om relationen til flertalsbefolkningen?

 

B: Læs Kathrine Hoops tekst og artiklen med Per Øhrgaard.

- Redegør for de vigtigste pointer

- Tænk på dine svar fra opgave A og sammenhold dem med Kathrine Hoop og Per Øhrgaards synspunkter.

 

C: Brug analysemodellen (fig. 4.3) i Gunvor Vestergaard: KulturNU (2021) til at afdække afsender og modtager – og hvilke reaktioner, der er – i teksterne fra Katrine Hoop og Per Øhrgaard.

 

D: Prøv at opstille en model for, hvordan man skal/kan fremme tosprogethed i en monokulturel og i en flerkulturel verden.

 

E: Afprøv din model ved opsøgende undersøgelser i dit lokalområde. Udarbejd en spørgemanual som du kan tage afsæt i, når du stiller spørgsmål.