Tilbage til temalisten

Tosprogethed

Hvilken betydning har sproget i et nationalt mindretal?

Formål: Du får indsigt i de problemstillinger, der er forbundet med tosprogethed.

Forudsætninger: Du skal kende til mindretalsordningerne fra 1955

I 2015 opsatte Haderslevs borgmester tosprogede byskilte i byen. Skiltene gav anledning til heftig debat og blev efter få dage fjernet af ukendte gerningsmænd.

Foto: Harro Hallmann/BDN

A: Undersøg Katrine Hoop og teksten fra Grænsen nr. 4, 2014 og find de centrale argumenter for sprogets betydning for et nationalt mindretal.

 

B: Undersøg på baggrund af Martin Henriksens udtalelser i Grænsen nr. 4 (side 21) hvordan Dansk Folkepartis sprogpolitik er udformet og virkeliggjort.

 

C: Brug analysemodellen i Geert A. Nielsen, Kulturforståelse (2009) til at afdække afsender og modtager – og hvilke reaktioner, der er – i  teksterne fra Katrine Hoop og Grænsen nr. 4, 2014, s. 21.

 

D: Prøv at opstille en model for, hvordan man skal/kan fremme tosprogethed i en monokulturel og i en flerkulturel verden.

 

E: Afprøv din model ved opsøgende undersøgelser i dit lokalområde. Udarbejd en spørgemanual som du kan tage afsæt i, når du stiller spørgsmål.