Unge fra det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland.

Foto: Grænseforeningen

Det flerkulturelle liv med Grænsen i bagagen? Når man bor i et grænseland påvirkes man både af den fysiske grænse og af de grænser, der skabes i hovedet.