Tilbage til temalisten

De glemte danskere

Spillefilm som kilde til fortællinger om virkeligheden?

Formål: At undersøge en spillefilm som kilde til fortællinger om virkeligheden.

At øge kendskabet til mindretallet og til film som kilde til oplysning samt til filmmediets virkemidler.

Forudsætning: Filmen “De glemte danskere” er den officielle film om mindretallet (premiere: April 2014).

Opgaven forudsætter kendskab til historiebrug, identitetsbegreber og grænselandets historie, herunder relationer mellem mindretal og flertal. Derudover kræver opgaven kendskab til mediefaglige metoder, herunder analyse af filmiske virkemidler.

Opgaven løses i grupper.

A: Se filmen: ”De glemte danskere”.

Hav de kildekritiske overvejelser i slideshowet  ”De glemte danskere” for øje undervejs.

 

B: Inddrag det øvrige materiale i jeres overvejelser om, hvordan filmen fremstiller mindretallets syn på

  • politik
  • identitet
  • historie
  • fremtidsudsigter
  • flertalsbefolkningen
  • hjemstavnen
  • grænsen

 

C: Diskutér: Hvilke forskelle mellem generationerne i mindretallene kommer til udtryk? Er der opfattelser, der er fælles for yngre og ældre medlemmer af mindretallet?