Tilbage til temalisten

På jagt efter grænser

Grænser i os. Grænsen mellem os. Grænser omkring os

Formål: at bruge diskursanalyse og samfundsfaglig metode til at blive klogere på grænser i dit lokalområde.

Forudsætninger: Kendskab til diskursanalyse og samfundsfaglige metoder. Opgaven lægger desuden op til at arbejde med byrum og/eller begrebet grænse.

 

Fysiske grænse forbinder vi oftest med grænser mellem nationalstater. Men grænser forstået som noget, der adskiller, findes mange steder. Byrummet er fyldt med dem. Det samme gælder naturen. En ting er at få øje på grænserne og forstå deres funktion, noget andet er at kikke ind i, hvad de gør ved de mennesker, der færdes omkring dem.

Denne TED Talk af Alexandra Auer (The Intangible Effects of Walls) kan give noget inspiration både til grænser, man kan kikke efter og til, hvad de gør ved os.

Derudover kan I høre professor Steen Bo Frandsen tale om grænser som linjer og rum, som begrænsninger og muligheder. I kan få en fornemmelse af grænsen som fysisk rum i droneoptagelser fra grænselandet.

 

Aarhus Å

Aarhus Å igennem byen

Foto: Den store danske

Grænseegne

Sådan ser grænseegne også ud

Foto: Ed Chadwick

A: Gå eller cykel en tur i dit lokalområde. Hvilke grænser/ afgrænsninger kan du få øje på? Du kan evt. bruge nedenstående skema til dine observationer. Opgaven kan også løses i mindre grupper.

 

B: Vælg en af de grænser du/I har iagttaget og sæt dig/jer ind i dens baggrund og historie.

 

C: Forstil dig/jer, at kommunen eller lokalrådet har besluttet, at der skal laves nogle forandringer i lokalområdet. Du/I skal komme med nogle bud på, hvad man bør gøre ved den grænse, du/I har set på. Hvordan kan det blive et rarere område for befolkningen?

 

D: For at løse opgaven, skal du/I finde ud af, hvilke ønsker befolkningen i område har. Det gør du/I ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Du/I skal udarbejde et spørgeskema med max. 5 spørgsmål og få folk, der færdes omkring grænsen til at svare på spørgsmålene.

 

E: Ud fra besvarelserne af spørgeskemaet, skal du/I lave en interviewguide. Interviewene skal hjælpe med at afklare de behov og ønsker, der er i forhold til området. Hvis muligt skal du/I interview 2-3 personer i området.

 

Du/I kan evt. lade jer inspirere af denne interviewguide https://ietgraenseland.graenseforeningen.dk/interviewguide

 

F: Afslutningsvis skal du/I lave en rapport/eller opslag på sociale medier/eller podcast/eller videocast med jeres resultater til kommunen/lokalrådet.

 

Skema til brug for din observation

Grænse, der er uden stor betydning. Passeres let og ofte af mange.

Grænse, der har en vis betydning. Passeres ikke særlig ofte.

Grænse, der har stor betydning. Passeres kun, hvis det er absolut nødvendigt.

Meget synlig

Synlig

Usynlig

Andet