Tilbage til temalisten

Grænselandets merværdi

Sproget som kulturel kapital

Formål: at skabe forståelse for og viden om de udviklingsmuligheder og potentialer, der kan være i et grænseland eller naboland

Forudsætning:  Kendskab til Pierre Bourdieus teori om habitus og kapital samt viden om indholdet i 1955-erklæringere og i Københavnerkriterierne

Haus Nordschleswig i Aabenraa er hovedsæde for det tyske mindretals politiske parti samt kulturelle og sociale organisationer.

Haus Nordschleswig i Aabenraa er hovedsæde for det tyske mindretals politiske parti samt kulturelle og sociale organisationer.

Foto: Harro Hallmann

A: Gøre rede for Pierre Bourdieus kapital-begreb.

 

B: Forklar hvorfor man i det dansk-tyske grænseland fra politisk side ønsker, at børn skal lære nabolandets sprog.

 

C: Undersøg hvilke former for merværdi, der er forbundet med en aktiv sprogpolitik.

 

D: Diskuter andre muligheder, hvorpå et grænseområde kan øge sin merværdi både økonomisk og kulturelt.

 

E: Diskuter hvordan 1955-erklæringerne og københavnerkriterierne påvirker naboskabet mellem 2 lande?

Det danske mindretalsbibliotek Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med banner om dansk sprogkursus.

Det danske mindretalsbibliotek Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med banner om dansk sprogkursus.

Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons