Litteratur

Der findes kilometervis af litteratur om det dansk/tyske grænseland. Både det der fortæller den store historie om krige, konflikter, grænserevision og mødet mellem dansk og tysk og det der fortæller de små historier om mennesker, erhverv, traditioner og sprog.

Denne liste er derfor kun en dråbe i havet. Titlerne er først og fremmest valgt, fordi de vurderes brugbare og forståelige i forhold til ungdomsuddannelserne.

Faglitteratur

Lærerbøger

Gunvor Vestergaard, KulturNU. Systime, 2015

Jan-Werner Müller, Hvad er popuilisme.  Informations Forlag 2016

Kristian Iversen og Ulla Nedergård Pedersen, Danmarks historie mellem erindring og glemsel. Columbus, 2014

Mette Hermann m.fl., Grænseland – krig og kulturmøde, Forlaget Columbus, 2009 (2. udg. 2014 som e-bog)

Nielsen, Schou, Sund, Schmedes, “Din Kulturhistorie,, Ålykke, 2003

Thomas P Larsen, Ulrik Lavtsen, Martin C Rasmussen, Danmarkshistorie. Det 20. og 21. Århundrede,, L&R Uddannelse, 2014

Thomas P Larsen, Ulrik Lavtsen, Martin C Rasmussen, Danmarkshistorie,, L&R Uddannelse, 2013

 

Generel faglitteratur 

Anna Sandberg og Detlef Siegfried, “Tysk kulturhistorie fra 1648- til idag, Gyldendal, 2012

Bo Lidegaard, “En fortælling om Danmark i det 20. århundrede, Gyldendal, 2011

Henrik Rehr, Gavrilo Princip. Manden, der ændrede et århundrede. Fahrenheit 2014

Inge Adriansen m.fl., Fra oplysningstid til imperialisme. Gyldendal, 2007

Inge Adriansen, Erindringssteder i Danmark. Museum Tusculanum forlag, 2011

Knud J.V.jespersen, “Historien om danskerne 1500-2000, Gyldendal, 2007

Niel MacGregor, Tyskland. Erindringer om en nation. Gads Forlag 2019

Nikolaj Iversen og Jan Lindhardt, “Ingen over Tinget – Intet under tæppet. Danske politiske taler fra Ørsted og Hørup til Poul og Pia,, Vandkunsten, 2009

Sønderjyllands Historie A-Å , Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011 ( Det indgår i Grænseforeningens elektroniske leksikon)

Vibe Termansen, Kampen om Centraleuropa. Gad 2019

 

1864

Carsten Jahnke og Jes Fabricius, Møller, ,1864 – og historiens lange skygger,

Carsten Porskrog Rasmussen, Hertugdømmet; i serien 100 Danmarkshistorie (2019)

Erik Ingemann Sørensen, ,1864 – en guide i krigens fodspor,

Gerd Stolz, ,Det tysk-danske skæbneår 1864,, Ellekær, 2014

Inge Adriansen og Jens Ole Christensen, ,Anden Slesvigske Krig 1864,. Den elektroniske udgave er gratis, findes på dansk, tysk og engelsk, http,//www.graenseforeningen.dk/markering-af-1864.html

Jens Aage Poulsen, ,Krigen 1864,

John Christensen & Henrik Stevnsborg, ,1864 – fra helstat til nationalstat,

Johs. Nielsen, ,Den dansk-tyske krig 1864,, Tøjhusmuseet, 1991

Johs. Nielsen, ,Treårskrigen 1848-1851,, Tøjhusmuseet, 1993

Rasmus Glenthøj, ,1864 – sønner af de Slagne,, Gads Forlag, 2014

Tom Buk-Swienty, 1864 - Slagtebænk Dybbøl. Gyldendal 2014

Tom Buk-Swienty, 1864 i billeder. Gyldendal 2019

Tom Buk-Swienty, Dommedag Als. Gyldendal 2011

Tom Buk-Swienty: Det ensomme hjerte. Politikens Forlag 2017

 

Genforening

Aksel Johnsen, Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020, Gyldendal 2019

Elisabeth Aasted Schranz & Nils Arne Sørensen, Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra Grænselandet 1920. Dansk Plakatmuseum i den Gamle By og Gad 2020

Hans Schultz Hansen, De danske sønderjyders førstemand. H.P. Hanssen 1862-1914. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 113. Aabenraa 2018

Hans Schultz Hansen, Genforeningen; i serien 100 Danmarkshistorier (2019)

Historielæreforeningen, Noter nr. 223, december 2019, Temahæfte om Genforeningen

Inge Adriansen (red), Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske soldaters beretninger, Lindhardog Ringhof 2014

Lars B. Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (Red), “Læren af 1864, Krig politik og stat i Danmark i 150 år,, Syddansk Universitetsforlag, 2014

Lars N. Henningsen, Kampen om de faldnes minde. Historisk Samfund for Sønderjylland 2019

Museum Sønderjylland, Genforeningen 100 år; 1920-2020, Sønderborg 2020 Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj, Lone Kølle Martinsen (Red), Konfliktzonen Danmark, Gad 2018

Sigurd Barrett, Sigurd fortæller om Genforeningen, KLIM 2019

Simon Kratholm Ankjærgaard, Genforeningen 1920, Story House (2019)

Steffen Riis, Genforeningen 1920 bd. 1-2. Steffen Riis 2019

 

Grænseland

Claus Bundgaard Christensen, Danske på vestfronten, Gyldendal 2009, 2018

Erika Fatland, Grænsen, Informations Forlag 2018

Festskrift til Hans Schultz Hansen, Over grænser, Historisk Samfund for Sønderjylland 2020

Festskrift til Inge Adriansen, Forundringsparat, Museum Sønderjylland, 2014

Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland , Sprogforeningen, 2014

Hans Boll-Johansen, Danskerpak og tyskerpak , Gyldendal, 2015

Hans Boll-Johansen, Sønderjyder i krig, Gyldendal 2019

Hans Skov Kristensen, Gerningsmænd eller ofre. Historisk Samfund for Sønderjylland 2019

Hans Skov Kristensen, Straffelejren. Fårhus, landssvigere og retsopgøret. Historisk Samfund for Sønderjylland 2011

Hans Skov Kristensen, Gestapos fangelejre i Danmark, Gyldendal 2021

Henrik Becker-Christensen, Diplomat i Grænselandet, Historisk Samfund for Sønderjylland 2020

Klaus Tolstrup Petersen, Gustav Johannesen - og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland, Syddansk Universitetsforlag 2017

Lars N. Henningsen red., Grænselandets historie gennem 40 år,

Lasse Ryom, Grænselø's Lidenskab. En dansk-tysk håndboldhistorie. byens 2017

Martin Klatt, Fra modspil til medspil? Grænseoverskridende samarbejde i Sønderjylland/Schleswig 1945-2005, Institut for Grænseregionsforskning, 2006

Mogens Rostgaard Nissen, Karl Otto Meyer. Politiker, publicist, polemiker. Syddansk Universitetsforlag 2018

National Identitet – fem foredrag om dansk og tysk identitetsfølelse i grænselandet , Institut for Grænseregionsforskning, 1994

Nina Jebsen, Vær tro! , Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2012 (Også tysk udgave)

Peter Hertel Rasmussen, Den danske tysklandsbrigade 1947-1958. Syddansk Universitetsforlag 2019

Poul Duedahl, Grænseland. Gads Forlag 2020

Steeen Bo Frandsen & Dorte Jagatic Andersen (red) Europas Grænser. Århus Universitetsforlag 2018T

 

Mindretal

Alexander von Oettingen m.fl., ,Mindretalspædagogik,, Klim, 2012

Bonn-Erklæringen og de unge Elevberetninger fra Duborg-Skolen , Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2005

Carsten Yndigegn, Unge og regional identitet, Institut for Grænseregionsforskning, 2003

Hans Christian Davidsen, Danmark syd for grænsen. En kulturguide til Sydslesvig. Hovedland 2019

Henrik Becker-Christensen, ,Fra mod hinanden til med hinanden, Den dansk-tyske mindretalsmodel, Dansk generalkonsulat Flensborg, 2014. 

Inge Adriansen & Karen Margrethe Pedersen red., ,Sønderjyllandsbilleder eller selvportrætter, Museum Sønderjylland, 2007

Jørgen Kühl, ,København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning, Institut for Grænseregionsforskning, 2005

Jørgen Kühl, Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa,, Institut for Grænseregionsforskning, 2003

Jørgen Kühl, En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000, Institut for Grænseregionsforskning, 2002

Jørgen Kühl, Folk uden grænser , Gyldendal Uddannelse, 2000

Jørgen Kühl, Mindretalsmodel i krise, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 2012

Jørgen Kühl, Mindretalspolitik, DUPI, 1996

Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie I-IV, Institut for sønderjysk Lokalhistorie (tekster på både dansk og tysk)

Lars N. Henningsen og Broder Schwensen, I venskab og tillid, Istedløvens tilbagevenden til Flensborg 2011,Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2012

Lars N. Henningsen og Frank Lubowitz, ,Stemmer fra Mindretallene, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, 2011

Lars N. Henningsen red., Sydslesvigs danske historie, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2013

Lars N. Henningsen, Da Sydslesvig gik af lave, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Med hinanden, for hinanden Kompetenceanalyse, Mindretal som lokalitetsfaktor i den tysk-danske grænseregion, Europäische Akademie Bolzano, 2007

Peter Dragsbo red., Mindretallenes selvbillede, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2013

René Rasmussen m.fl., På sporet af Mindretalslivet 2009-2010, Museum Sønderjylland, 2011

 

Tidsskrifter

”Grænsen" Magasin for mindretal, sprog og kultur”, Grænseforeningen

”Grenzfriedenshefte”, ADS-Grenzfriedensbund

”Pluk”, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet

”Sønderjysk Månedsskrift”, Historisk Samfund for Sønderjylland

 

Skønlitteratur

Anna Elisabeth Jessen, Om hundrede år. En sønderjysk familiekrønike. Rosinante 2019

Birte Blønd, Skillelinier, Hovedland, 2004

Claus Mørback Højrup, Mordet ved Dybbøl Banke, People’s Press, 2014

Egon Clausen, I grænselandet. Tiderne skifter 2014

Erik Juul Clausen, Enkerne på Bajonetmøllen, Rosenkilde Bahnhof, 2013

Erling Jepsen, Kunsten at græde i kor, Borgen, 2002

Erling Jepsen, Frygtelig lykkelig, Borgen, 2004

Finn Egeris Petersen, De faderløse - en roman om Sydslesvig 1937-1950. Mellemgaard 2016

Forfattergruppen Alssund (redaktion og billeder, Hans Christian Davidsen), Heling og deling. Fortælling og tekster om genforeningen. Forfattergruppen 2020

Gert Rindel, Men himlen lukker sine øjne. Høst 2003

Gynther Hansen, Danskere, Gyldendal, 1990

Gynther Hansen, Det var så det, barndomserindringer fra grænselandet, Hovedland, 2002

Gynther Hansen, Hitler, min far og mig, Gyldendal, 1988

Gynther Hansen, Soldaterne, Gyldendal 1989

Gynther Hansen, Danskerne, Gyldendal 1990

Gynther Hansen, Befrielsen, Samleren 1997

Hanne Reintoft, Nederlagets børn (de to bøger samlet i en udgivelse), People’s Press, 2014

Hanne Reintoft, Nu er det længe siden, People’s Press, 2010

Hanne Reintoft, Når dagene strenges, People’s Press, 2010

Hans-Jørgen Bonnichsen, Sønderjylland. Fortællinger fra grænselandet. Lindhardt og Ringhof 2020

Herman Bang, Tine, Gyldendal, 2005

Jan Christophersen, Snedage. Vandkunsten 2010

Jens Aage Poulsen, I fremmed tjeneste, Thode, 1995

Joachim Meyerhoff, Fortiden er ikke hvad den har været. Oversat af Jacob Jonia. Hovedland 2018

Karin Johannsen-Bojsen, Slesvigkvinde. Poul Kristensen 2008

Karin Johannsen-Bojsen, Slesvigpige, Poul Kristensen 2004

Karsten Lund, Christas to forlovelser. Gyldendal 2016

Karsten Skov, Enkeland, Hovedland 2018

Kjeld Conradsen, Familien Bruchfontane. Modtryk 2014

Kjeld Konradsen, Stemte S'er. Modtryk 2009

Linda Lassen, Jens og Marie. En genforeningsroman, Hovedland 2019

Maria Helleberg, Den sommer mændene forsvandtModtryk, 2003.

Pernille Juhl, Genforening, Om H.P Hanssen. Juhls Forlag 2020

Red. Hans Christian Davidsen, Heling og Deling, Fortællinger og tekster om genforeningen, Hovedland 2020

Siegfried Lenz, Sønderjysk kaffebord, Hovedland, 2007 (Tysk 2006)

Unna Hvid, Genforeningen, en lang novelle. Books on Demand, København 2020

Vibeke Vasbo, Der mangler en sang om solsorten. Samleren 2008

Willy-August Linnemann, Europafortællinger i 5 bind. Lindhardt og Ringhof 1958-1966