Litteratur

Der findes kilometervis af litteratur om det dansk/tyske grænseland. Både det der fortæller den store historie om krige, konflikter, grænserevision og mødet mellem dansk og tysk og det der fortæller de små historier om mennesker, erhverv, traditioner og sprog.

Denne liste er derfor kun en dråbe i havet. Titlerne er først og fremmest valgt, fordi de vurderes brugbare og forståelige i forhold til ungdomsuddannelserne.

Faglitteratur

Lærerbøger

Gunvor Vestergaard, KulturNU. Systime, 2015

Jan-Werner Müller, Hvad er populisme, Informations Forlag 2016

Kristian Iversen og Ulla Nedergård Pedersen, Danmarks historie mellem erindring og glemsel. Columbus, 2014

Mette Hermann m.fl., Grænseland – krig og kulturmøde, Forlaget Columbus, 2009 (2. udg. 2014 som e-bog)

Nielsen, Schou, Sund, Schmedes, Din Kulturhistorie, Ålykke, 2003

Thomas P. Larsen, Ulrik Lavtsen, Martin C Rasmussen, Danmarkshistorie. Det 20. og 21. Århundrede,, L&R Uddannelse, 2014

Thomas P. Larsen, Ulrik Lavtsen, Martin C Rasmussen, Danmarkshistorie, L&R Uddannelse, 2013

 

Generel faglitteratur 

Anna Sandberg og Detlef Siegfried, Tysk kulturhistorie fra 1648 til idag, Gyldendal, 2012

Bo Lidegaard, En fortælling om Danmark i det 20. århundrede, Gyldendal, 2011

Erik Housted, Skanser. Befæstningsanlæg Sønderborg-Dybbøl fra 1657 til idag. Historisk Samfund for Als og Sundeved & Museum Sønderjylland, 2018

Helle Juhl, Skal man neje? 21 fortællinger om danskernes dronning. Lindhardt og Ringhof, 2022

Henrik Rehr, Gavrilo Princip. Manden, der ændrede et århundrede. Fahrenheit, 2014

Inge Adriansen m.fl., Fra oplysningstid til imperialisme. Gyldendal, 2007

Inge Adriansen, Erindringssteder i Danmark. Museum Tusculanum forlag, 2011

Knud J.V.jespersen, Historien om danskerne 1500-2000, Gyldendal, 2007

Lars Erik Bethge & Nis Hardt, Danevirke. Danmarks fødselsattest og verdens kulturarv, Museum Danevirke, 2020

Modersmål-Selskabet, Sprog på grænsen - Sprach o æ græns - Grenzsprachen, 2020

Niel MacGregor, Tyskland. Erindringer om en nation. Gads Forlag, 2019

Nikolaj Iversen og Jan Lindhardt, Ingen over Tinget – Intet under tæppet. Danske politiske taler fra Ørsted og Hørup til Poul og Pia, Vandkunsten, 2009

Sønderjyllands Historie A-Å , Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011 ( Det indgår i Grænseforeningens elektroniske leksikon)

Vibe Termansen, Kampen om Centraleuropa. Gad, 2019

 

1864

Carsten Jahnke og Jes Fabricius, Møller, 1864 – og historiens lange skygger,

Carsten Porskrog Rasmussen, Hertugdømmet; i serien 100 Danmarkshistorier, 2019

Erik Ingemann Sørensen, 1864 – en guide i krigens fodspor, 2014

Gerd Stolz, Det tysk-danske skæbneår 1864, Ellekær, 2014

Inge Adriansen og Steen Bo Frandsen (red.), Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt. Syddansk universitets Forlag, 2015

Jens Lei Wendel-Hansen, De træer, de drypper endnu - 1864 i dansk politik, Gads Forlag, 2023

Jens Aage Poulsen, Krigen 1864, 2012

John Christensen & Henrik Stevnsborg, 1864 – fra helstat til nationalstat, 1998

Johs. Nielsen, Den dansk-tyske krig 1864, Tøjhusmuseet, 1991

Johs. Nielsen, Treårskrigen 1848-1851, Tøjhusmuseet, 1993

Rasmus Glenthøj, 1864 – Sønner af de Slagne, Gads Forlag, 2014

Tom Buk-Swienty, 1864 - Slagtebænk Dybbøl, Gyldendal 2014

Tom Buk-Swienty, 1864 i billeder, Gyldendal 2019

Tom Buk-Swienty, Dommedag Als, Gyldendal 2011

Tom Buk-Swienty, Det ensomme hjerte, Politikens Forlag, 2017

 

Genforening

Aksel Johnsen, Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020, Gyldendal 2019

Elisabeth Aasted Schranz & Nils Arne Sørensen, Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra Grænselandet 1920. Dansk Plakatmuseum i den Gamle By og Gad, 2020

Hans Christian Davidsen, Heling og Deling. Fortællinger og tekster om Genforeningen, Flensborg, 2020

Hans Schultz Hansen, De danske sønderjyders førstemand. H.P. Hanssen 1862-1914. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 113. Aabenraa, 2018

Hans Schultz Hansen, Genforeningen; i serien 100 Danmarkshistorier (2019)

Historielæreforeningen, Noter nr. 223, december 2019, Temahæfte om Genforeningen

Inge Adriansen (red), Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske soldaters beretninger, Lindhardog Ringhof, 2014

Jesper Gram-Andersen, De kongelige hertugdømmer. Skydebrødre i det kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Broderskab med relation til Slesvig og Holsten, Kle.art, 2020

Lars B. Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (red.), Læren af 1864, Krig politik og stat i Danmark i 150 år, Syddansk Universitetsforlag, 2014

Lars N. Henningsen, Kampen om de faldnes minde. Historisk Samfund for Sønderjylland, 2019

Museum Sønderjylland, Genforeningen 100 år; 1920-2020, Sønderborg 2020 Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj, Lone Kølle Martinsen (red.), Konfliktzonen Danmark, Gad, 2018

Sigurd Barrett, Sigurd fortæller om Genforeningen, KLIM, 2019

Simon Kratholm Ankjærgaard, Genforeningen 1920, Story House 2019

Steffen Riis, Genforeningen 1920 bd. 1-2. Steffen Riis, 2019

 

Grænseland

Carsten Porskrog Rasmussen (red.), Historien på væggen. Historiemalerier på Sønderborg Slot. Museum Sønderjylland, 2017

Claus Bundgaard Christensen, Danskere på vestfronten, Gyldendal 2009, 2018

Claus Bundgaard Christensen (red.), Kresten Andresen, Krestens breve og Dagbøger, Gyldendal, 2012

Erika Fatland, Grænsen, Informations Forlag 2018

Festskrift til Hans Schultz Hansen, Over grænser, Historisk Samfund for Sønderjylland, 2020

Festskrift til Inge Adriansen, Forundringsparat, Museum Sønderjylland, 2014

Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland, Sprogforeningen, 2014

Hans Christian Davidsen, Forelsket i Flensborg. Insidertips fra grænsebyen, Hovedland, 2021

H. E. Sørensen, Alle de skjalde. Litteraturen i Sønderjylland og Sønderjylland i litteraturen, Historisk Samfund for Sønderjylland og Sprogforeningen nr. 110, Aabenraa, 2015

Hans Christian Davidsen, Nolde. Maleren der trådte ved siden af, Politikens Forlag, 2021

Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Tøndermarsken, Gyldendal, 2019

Hans Skov Kristensen, Gerningsmænd eller ofre. Historisk Samfund for Sønderjylland, 2019

Hans Skov Kristensen, Straffelejren. Fårhus, landssvigere og retsopgøret. Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011

Hans Skov Kristensen, Gestapos fangelejre i Danmark, Gyldendal, 2021

Heino Aggerdam & Morten Meisner (red.) Duborg-Skolen og resten af verden. Ud- og indblik omkring en 100-årig. Duborgskolen, 2020

Henrik Becker-Christensen, Diplomat i Grænselandet, Historisk Samfund for Sønderjylland, 2020

Inge Adriansen, TRhe Island of ALS, Historika, 2017

Karsten Wiesel, D, DK. Photographien von der deutsch-dänischen Grenze - fotografier fra den dansk-tyske grænse, Hamburg, 2017

Klaus Tolstrup Petersen, Gustav Johannesen - og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland, Syddansk Universitetsforlag, 2017

Lars N. Henningsen (red.), Grænselandets historie gennem 40 år, 2003

Lars N. Henningsen; Dansk kirke i Sydslesvig 1921-2021, Dansk kirke i Sydslesvig + Historisk Samfund for Sønderjylland, 2021

Lasse Ryom, Grænselø's Lidenskab. En dansk-tysk håndboldhistorie, Byens, 2017

Marcus Hedemann, Danmark, Slesvig-Holsten 1404-1448 - konflikt og konsekvens. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 114, Aabenraa, 2018

Martin Schwarz Lausten. Biskoppen og jødeforfølgelserne. Hans Fuglsang-Damgaards kamp mod antisemitismen i 1930'erne og 1940'erne, Kristeligt Dagblads Forlag, 2020

Martin Bo Nørregård, Niels, Bo Poulsen, Claus Bundgård Christensen, Fra Første verdenskrig til borgerkrig. Østfronten 1914-1924 - set med danske øjne. Gyldendal, 2018

Martin Klatt, Fra modspil til medspil? Grænseoverskridende samarbejde i Sønderjylland/Schleswig 1945-2005, Institut for Grænseregionsforskning, 2006

Martin Ziemer & Rasmus Meyer (red.), Et mindretals Ansigter. Gesichter einer Minderheit, Sydslesvigs Forening, 2021

Mikkelberg, En nordisk Drøm. Vejen til Mikkelberg. Udg. af Mikkelberg, Hatsted, Slesvig,. Poul Kristensens Forlag, 1993

Lis MIkkelsen, Kampen om sproget, Sprogforeningen, 2020

Martin Bo Nørregård, René Rasmussen, Den sorte dag veds Moulin-Sous-Touvent, Historisk Samfund for Sønderjylland, 2017

Mogens Rostgaard Nissen, Karl Otto Meyer. Politiker, publicist, polemiker, Syddansk Universitetsforlag, 2018

National Identitet – fem foredrag om dansk og tysk identitetsfølelse i grænselandet, Institut for Grænseregionsforskning, 1994

Nationalpark Vadehavet (Klaus Melbye m.fl.), forlaget Vestenvind, 2015

Nina Jebsen, Vær tro!, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2012 (Også tysk udgave)

Peter Hertel Rasmussen, Den danske tysklandsbrigade 1947-1958. Syddansk Universitetsforlag, 2019

Poul Duedahl, Grænseland, Gads Forlag, 2020

Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosen, Union eller undergang, Gads Forlag, 2021

Steeen Bo Frandsen & Dorte Jagatic Andersen (red.), Europas Grænser. Århus Universitetsforlag, 2018

Sven-Erik Ravn (red.), Sønderjysk humor - osse for danskere, Forlaget Sletagergaard, 2019

Søren Martin, Konflikten i Sydslesvig efter 1945 - med udgangspunkt i idrætslivet. En specialeafhandling. SDU, 2000

Sønderjylland. Forskellige forfattere, Lindhardt og Ringhof, 2020

Tom Buk-Swienty, Safari fra helvede; Politikens Forlag, 2022

 

Mindretal

Alexander von Oettingen m.fl., Mindretalspædagogik, Klim, 2012

Bonn-Erklæringen og de unge Elevberetninger fra Duborg-Skolen, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2005

Carsten Yndigegn, Unge og regional identitet, Institut for Grænseregionsforskning, 2003

Hans Christian Davidsen, Danmark syd for grænsen. En kulturguide til Sydslesvig, Hovedland, 2019

Henrik Becker-Christensen, Fra mod hinanden til med hinanden, Den dansk-tyske mindretalsmodel, Dansk generalkonsulat Flensborg, 2014. 

Inge Adriansen & Karen Margrethe Pedersen (red.), Sønderjyllandsbilleder eller selvportrætter, Museum Sønderjylland, 2007

Jørgen Kühl, København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning, Institut for Grænseregionsforskning, 2005

Jørgen Kühl, Den dansk-tyske mindretalsmodel og Europa, Institut for Grænseregionsforskning, 2003

Jørgen Kühl, En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000, Institut for Grænseregionsforskning, 2002

Jørgen Kühl, Folk uden grænser, Gyldendal Uddannelse, 2000

Jørgen Kühl, Mindretalsmodel i krise, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 2012

Jørgen Kühl, Mindretalspolitik, DUPI, 1996

Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie I-IV, Institut for sønderjysk Lokalhistorie (tekster på både dansk og tysk)

Lars N. Henningsen og Broder Schwensen, I venskab og tillid. Istedløvens tilbagevenden til Flensborg 2011, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2012

Lars N. Henningsen og Frank Lubowitz, Stemmer fra Mindretallene, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, 2011

Lars N. Henningsen (red.), Sydslesvigs danske historie, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2013

Lars N. Henningsen, Da Sydslesvig gik af lave, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 2003

Med hinanden, for hinanden. Kompetenceanalyse, Mindretal som lokalitetsfaktor i den tysk-danske grænseregion, Europäische Akademie Bolzano, 2007

Peter Dragsbo (red.), Mindretallenes selvbillede, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2013

René Rasmussen m.fl., På sporet af Mindretalslivet 2009-2010, Museum Sønderjylland, 2011

St. Knudsgilde Flensborg 1170 - 2020 (Red. Mogens Rostgaard Nissen m.fl.) Forlag Kirk & Kløgt, Ribe, 2020

 

Tidsskrifter

”Grænsen" Magasin for mindretal, sprog og kultur”, Grænseforeningen

”Grenzfriedenshefte”, ADS-Grenzfriedensbund

”Pluk”, Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet

”Sønderjysk Månedsskrift”, Historisk Samfund for Sønderjylland

 

Skønlitteratur

Anna Elisabeth Jessen, Om hundrede år. En sønderjysk familiekrønike. Rosinante, 2019

Birte Blønd, Skillelinier, Hovedland, 2004

Claus Mørback Højrup, Mordet ved Dybbøl Banke, People’s Press, 2014

Egon Clausen, I grænselandet. Tiderne skifter, 2014

Ellen Strandgaard, At eje sandheden. Eksistensen, 2018

Erik Juul Clausen, Enkerne på Bajonetmøllen, Rosenkilde Bahnhof, 2013

Erling Jepsen, Kunsten at græde i kor, Borgen, 2002

Erling Jepsen, Frygtelig lykkelig, Borgen, 2004

Erling Jepsen, Erna i krig, Gyldendal, 2018

Finn Egeris Petersen, De faderløse - en roman om Sydslesvig 1937-1950. Mellemgaard, 2016

Forfattergruppen Alssund (redaktion og billeder, Hans Christian Davidsen), Heling og deling. Fortælling og tekster om genforeningen. Forfattergruppen, 2020

Gert Rindel, Men himlen lukker sine øjne. Høst, 2003

Gitte Bechshøft, Tante Ebba og revolutionen, Historia, 2020

Gynther Hansen, Danskere, Gyldendal, 1990

Gynther Hansen, Det var så det, barndomserindringer fra grænselandet, Hovedland, 2002

Gynther Hansen, Hitler, min far og mig, Gyldendal, 1988

Gynther Hansen, Soldaterne, Gyldendal, 1989

Gynther Hansen, Danskerne, Gyldendal, 1990

Gynther Hansen, Befrielsen, Samleren, 1997

Hanne Reintoft, Nederlagets børn (de to bøger samlet i en udgivelse), People’s Press, 2014

Hanne Reintoft, Nu er det længe siden, People’s Press, 2010

Hanne Reintoft, Når dagene strenges, People’s Press, 2010

Hans Boll-Johansen, Danskerpak og tyskerpak, Gyldendal, 2015

Hans Boll-Johansen, Sønderjyder i krig. En europæisk historie, Gyldendal, 2019

Harald Dirks, Over stregen - en Flensborg-krønike, Hovedland, 2017

Hans-Jørgen Bonnichsen, Sønderjylland. Fortællinger fra grænselandet, Lindhardt og Ringhof, 2020

Henrik Jensen, Derfra vores verden går - et essay om fædrelandskærlighed, Kristeligt Dagblads Forlag, 2016

Herman Bang, Tine, Gyldendal, 2005

Jan Christophersen, Snedage, Vandkunsten, 2010

Jens Aage Poulsen, I fremmed tjeneste, Thode, 1995

Joachim Meyerhoff, Fortiden er ikke hvad den har været. Oversat af Jacob Jonia, Hovedland, 2018

Jørgen Jørgensen (red.), For folkets frihed, Gyldendal, 2018

Karin Johannsen-Bojsen, Slesvigkvinde, Poul Kristensen, 2008

Karin Johannsen-Bojsen, Slesvigpige, Poul Kristensen, 2004

Karin Rôh, Statisterne, Skriveforlaget, 2011

Karsten Lund, Christas to forlovelser. Gyldendal, 2016

Karsten Skov, Knacker. Mellemgaard, 2018

Karsten Skov, Enkeland, Hovedland, 2018

Karsten Skov, Under samme måne, Hovedland, 2020

Kjeld Conradsen, Familien Bruchfontane, Modtryk, 2014

Kjeld Konradsen, Stemte S'er, Modtryk, 2009

Linda Lassen, Jens og Marie. En genforeningsroman, Hovedland, 2019

Maria Helleberg, Den sommer mændene forsvandtModtryk, 2003.

Ole Wiwel, Rytteren fra Satrup. En rejse i Sydslesvig. Udgivet af Mikkelberg, Hatsted, Slesvig. Poul Kristensens Forlag, 1995

Pernille Juhl, Genforening, Om H.P Hanssen, Juhls Forlag, 2020

Red. Hans Christian Davidsen, Heling og Deling, Fortællinger og tekster om genforeningen, Hovedland, 2020

Siegfried Lenz, Sønderjysk kaffebord, Hovedland, 2007 (Tysk 2006)

Ulla Fasting, Som boblerne i Bækken, 2020

Unna Hvid, Genforeningen, en lang novelle, Books on Demand, København, 2020

Vibeke Vasbo, Der mangler en sang om solsorten, Samleren, 2008

Willy-August Linnemann, Europafortællinger i 5 bind. Lindhardt og Ringhof, 1958-1966