Kolofon

Udgiver: Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, 1054 København K

Redaktør: Gunvor Vestergaard, Stefan Pajung, Anders Peter Nielsen og Ida Stærk Larsen

Idé: Gunvor Vestergaard og Niells Schou

Udarbejdelse af opgaver: Niells Schou, Gunvor Vestergaard, Henrik Tjørnelund, Hans Jørgen Lyck Larsen, Milena Jacobsen, Ina Johannsen, Ida Kaa Antonisen

Spil og Quiz: Gunvor Vestergaard, Flemming Nielsen, Ida Kaae Antonisen

Grafisk design: Eksponent

Billeder:  

Tak til Museum Sønderjylland og Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg for deling af billeder.

Alle billeder er individuelt krediteret

Økonomiske bidragsydere: A. P. Møller Fonden, Poul og Else Tausons Fond, Det Unge Grænseværn, Oberst H. Parkovs Mindefond. Flach-Bundegaards Fond, Sigrid Møllers Fond, Sydslesvigudvalget og Grænseforeningen.

Kontakt:

Har du gode idéer eller oplever tekniske problemer, kan du skrive til ietgraenseland@graenseforeningen.dk.