Tilbage til temalisten

Religion, sprog og mindretalsidentitet

National og religiøs identitet - overlap og kontraster

Formål: Du får forståelse for, hvordan national og religiøs identitet spiller sammen hos mindretal og minoriteter. 

Forudsætninger: Du skal vide, hvad der forstås ved begreberne identitet og identitetsdannelse. 

 

Denne opgave kan indgå i en matrix-opgave om religion og mindretalsliv eller stå alene og løses i grupper.

Ilona Denhke

For Ilona Denhke-Höcker er mindretalskirken en naturlig del af livet som en del af det danske mindretal.

Foto: Grænseforeningen

1) I artiklen “Guds ord på tysk er under pres” påpeger jurist Sten Harck sprogets vigtighed som ”identitetsskabende faktor” for nationale mindretal. Undersøg nærmere, hvad det vil sige, med udgangspunkt i materialet:

 

  • Gennemgå, hvordan de adspurgte medlemmer af det danske og det tyske mindretal beskriver sprogets betydning for deres nationale identitet som medlemmer af et mindretal.  

 

  • Beskriv, hvilken rolle deres tilknytning til kirkelivet spiller for deres identitet. 

 

  • Gennemgå, hvordan dansk-somaliske Ali beskriver det somaliske sprogs betydning for hans identitet. Gennemgå herefter, hvordan han beskriver islams betydning for hans identitet som dansker og somalier. 

 

 

2) Diskutér med afsæt i jeres svar på spørgsmålene ovenfor: 

  • Komplementerer religiøs og national identitet hinanden hos de adspurgte, eller står de i et modsætningsforhold? 

 

  • Giv eksempler på, at religiøs og national identitet forstærker hinanden. Begrund jeres valg af eksempler. 

 

  • Hvilken betydning har det for en persons identitet og væremåde i forskellige grupper/fællesskaber/sfærer, når den religiøse og nationale identitet afviger fra hinanden?  

 

Ali

"I den offentlige debat - og nogle gange også blandt muslimer - bliver alt omtalt som islam, også når det bare er kulturelle traditioner". Alis identitet som muslim hænger tæt sammen med hans identitet som somalier - men de overlapper ikke altid.