Tilbage til temalisten

Bevægelighed over grænsen

Hvad er et folk?

Formål: Du skal arbejde med begreber som folk, identitet og fællesskab og på den måde få en forståelse af hvilke pull- og pushfaktorer, der gør sig gældende omkring til- og fraflytning i grænselandet.

Forudsætning: Det er en fordel at have kendskab til hvorfor, der er et dansk og tysk mindretal i området.

På tværs af grænser

På tværs af grænser. Her ved grænseovergangen ved Padborg.

Foto: Lars Salomonsen

A: Gennemgå Ove Korsgaards tekst ”Folk” og afklar: “Hvad er et folk”?

 

B: Lyt til Ludwig Van og læs om gruppen i ”Grænsen”.

Ludwig Van (video)

Læs om Ludwig Van i “Grænsen”

 

C: Diskuter på den baggrund hvordan Ludwig Van opfatter deres rolle i grænselandet, og om deres musik kan siges at være grænseoverskridende – her ikke ment som provokerende…

 

D: Læs de øvrige tekster under fanen ”Materiale”: Kulturforskelle og i magasinet Grænsen s. 5-13 og 14-17.

Diskuter på baggrund af det samlede tekst- og musikmateriale:

  • Hvordan opfatter du grænselandsidentiteten, som den fremstår i materialet? Kom med eksempler på din opfattelse.