Tilbage til temalisten

Interviewguide

Hvad skal jeg spørge om? En guide, hvis du skal interviewe unge, der er opvokset i det danske eller tyske mindretal.

Formål: Interviewguiden er udviklet til brug for interview af unge opvokset i det danske eller tyske mindretal.

Du skal gennem dine spørgsmål skærpe din indsigt i identitetsudvikling, når man vokser op i en to-kulturelt område.

Forudsætninger: Du skal samtidig kunne bruge familiehistorier som byggesten i din forståelse af identitetsudvikling.

Find evt. inspiration i dette interview med Louise Thomsen Terp fra det tyske mindretal i Sønderjylland, der fortæller om madvaner og familietraditioner.

Mindretalsunge i dialog.

Mindretalsunge i dialog.

Foto: Grænseforeningen

Orienter dig godt i Interviewguiden, inden du skal ud og interviewe. Vær velforberedt, så får du det bedste resultat.