Tilbage til temalisten

Det senmoderne familiebillede

Sociale og kulturelle mønstre

Formål: At forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier.

At sammenligne og  forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.

At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

Forudsætninger: Du bør kende til familiens udvikling over tid – siden år 1900. Læs teksten fra Sociologisk SET om familietyper.

Familier før og nu

Foto: Alla Serebrina/Depositphotos

Hjemme:

A: Gå siderne igennem og prøv at danne dig et overblik over de 4 arketyper af familier i det senmoderne samfund.

 

B: Overvej hvilken arketype, der passer bedst på din egen familie, Notér desuden hvilke andre familietyper, din egen familie har træk fra.

 

Arbejdsopgaver i klassen:

A: Forklar om jeres placering af jeres egne familier.

 

B: Undersøg om jeres familier har fælles træk. Skriv dem ned.

 

C: Diskuter hvorfor der er ligheder og forskelle i jeres familietyper. Inddrag teorierne om arketyper.

 

D: Diskuter om der findes dysfunktionelle familier inden for alle 4 familiearketyper.