Tilbage til temalisten

Din familie

Hvordan har familien udviklet sig gennem tiden, og hvordan ser det ud med din egen familie?

Formål: I skal beskæftige jer med familiers livsvilkår i perioden ca. 1870-2024 og undersøge jeres egne familiers historier. I skal f.eks. arbejde med land-by forhold i udvalgte perioder.

Forudsætninger:  Hvor kommer jeres familier fra? Hvilken uddannelse har familiemedlemmerne? Flytter familien?

Opgaven løses i grupper.

Familier før og nu

Download slideshowet ”Familien”. Gennemgå i gruppen slideshowet som optakt til arbejdet med jeres families historie. Løs arbejdsopgaven i slideshowet.

Familier før og nu
Familier før og nu