Tilbage til temalisten

Familien historisk

Familiemønstre fra det moderne til det senmoderne samfund

Formål: At forstå hvordan familiebegrebet har forandret sig fra det moderne til det senmoderne samfund.

Forudsætninger: For at kunne løse opgaven skal du have adgang til bogen: “Danmark under forvandling”, Geert A. Nielsen, Columbus (2015).

Christian IX og dronning Louise med familie malet af Laurits Tuxen i 1886. Christian IX blev kendt som "Europas svigerfar", idet fire af hans børn blev gift ind i andre europæiske kongefamilier.

Christian IX og dronning Louise med familie malet af Laurits Tuxen i 1886. Christian IX blev kendt som "Europas svigerfar", idet fire af hans børn blev gift ind i andre europæiske kongefamilier.

Foto: Wikimedia Commons

Forberedelse hjemmefra:

Læs derhjemme side 49-54, 58-60, 61-64, 79, 90-102 i bogen: “Danmark under forvandling”, Geert A. Nielsen, Columbus, 2015.

 

A: Gå siderne igennem og prøv at danne dig et overblik over familien/familiemønstre omkring år 1900-2015 – landfamilien, byfamilien, den borgerlige familie.

Analysespørgsmål til hjemme:

 

B: Hvad er de historisk betingede kerneværdier i kernefamilien, som den fremstår ved indgangen til 2. verdenskrig?

 

Gruppearbejde på skolen:

A: Konkretiser årsager til forandringer i familie- og livsmønstre i perioden – både på landet og i byen.

 

B: Undersøg indgående hvordan forandringerne over tid kan spores i:

– en landbrugsfamilie

– arbejderfamilie

– en borgerfamilie

– en kernefamilie

 

C: Find på nettet et billede af hver familietype. Brug billedet til at underbygge jeres argumentation.