Tilbage til temalisten

National identitet – er det noget man vælger?

Betydningen af national identitet, for den enkelte og for samfundet

Formål: Opgaven er med til at give en forståelse for, hvad det betyder at have flere nationale identiteter og hvilke valg, det kan stille én overfor.

Forudsætninger: Du skal kende til begrebet national identitet og de forskellige måder begrebet opfattes og bruges på.  

Sophie Hoffmann

Sophie Hoffmann føler sig både tysk og dansk.

Foto: Søren Kjeldgaard

A: Lav en kort tekst til fx Wikipedia, hvor de forskellige opfattelser af national identitet beskrives. 

 

B: Undersøg hvor mange i klassen/årgangen/skolen, der har mere end én national identitet. I skal konstruere et spørgeskema med mindst fem spørgsmål, som kan være med til at belyse forskellige sider af den enkeltes nationale identitet. 

 

C: Læs de to artikler ”Hundredvis af VM-spillere har én ting til fælles: Det svære valg mellem to lande” og ”Et dansk-tysk fodboldeventyr” (uddrag). Forklar, hvilken betydning national identitet har i fodboldverden i dag, både for den enkelte og holdet. Kom ind på både de positive og de negative sider. 

 

D: Sammenlign de overvejelser, Dario Dumic har gjort sig, med de tanker Sophie Hoffmann giver udtryk for i uddraget fra bogen ”Danskerne findes i mange modeller”. Overvej, om det gør en forskel at tilhøre et nationalt stedbundet mindretal som Sophie fremfor et tilflyttet mindretal som Dario. 

 

E: Diskuter, om det bliver mere almindeligt at have flere nationale identiteter og hvad en sådan udvikling vil betyde for samfundet.