Tilbage til temalisten

Hjemmefronten

Hjemmefronten i krigens skygger

Formål: Du får indsigt i hjemmefronten - dér hvor både familien var og dér, hvor krigen holdes forsynet fra.

Forudsætninger: Du bør i overskriftsform have kendskab til forløbet af Første Verdenskrig og have et mere indgåendende kendskab til problemkomplekset - dansksindede sønderjyder i krigstjeneste på tysk side Du kan eventuelt tage afsæt i denne tekst:  Levevilkår i Sønderjylland under 1. verdenskrig

 

Du skal indledningsvis se de to videoforedrag om Hjemmefronten (1 + 2) i Sønderjylland fra Museum Sønderjylland (Inge Adriansen) og besvare følgende spørgsmål: 

  • Hvordan beskriver hun Hjemmefronten i løbet af krigen? Giv eksempler 
  • Hvordan beskriver hun kvindernes forhold i perioden?Giv eksempler. 

 

Orienter dig dernæst i følgende tekster: a) Soldat på orlov;  b) Rationering;  c) Knaphed med varer i  øvrigt  og besvar dernæst følgende spørgsmål: 

  • Hvordan ser offentligheden på den udvikling, der skitseres i Hjemmefronten (aviser, embedsmænd osv.?) Giv eksempler
  • Hvordan er forholdet mellem det dansk tyske i Sønderjylland i lyset af Hjemmefrontens problemer? Giv eksempler fra teksten.

 

Lav til sidst et indlæg - et Opråb - til avisen Heimdal/Hejmdal om situationen på Hjemmefronten. 

 

Dansen om kartoflen

Den sidste del af opgaven kommenterer mere konkret mangelsituationen i Danmark og i Europa - eksemplificeret ved kartoffelmangel.

Du skal derfor orientere dig i tekst A+B:

A. Hjælpen fra kartoflen; B. Kartoffeloprør i Europa under Første Verdenskrig 

 

Besvar her til sidst følgende:

  • Hvad er det kartoflen kan? I Danmark? I Europa?
  • Hvor pressede er befolkningen på mad og fødevarer i Danmark og i Europa under Første Verdenskrig?
  • Diskuter til sidst påvirker udviklingen på Hjemmefronten forholdet mellem det dansk tyske i Sønderjylland. Komi i den forbindelse ind på begreber som blød nationalisme ( solidaritet med nationen; respekt for forskelligheder; hverdagsnationalisme; skaber fællesskab m.v.) og hård nationalisme ( egen nation står over alle andre; intolerance overfor andre; radikalisering; os og dem m.v. ) i diskussionen