Tilbage til temalisten

Køn, krig og den nationale kamp

Køns politiske og symbolske betydninger i en brydningstid

Formål: I denne opgave får du indblik i betydningen af køn i den nationale kamp og i krigstid.

Forudsætninger: Du skal have en grundlæggende viden om forholdene i Slesvig under det preussiske styre indtil 1920, særligt om Köller-politikken og fortyskningen.

 

Opgaven kan med fordel løses i grupper eller som en skriftlig opgave.

Det lyder som et Eventyr / et Sagn fra gamle Dage; / en røvet Datter, dybt begrædt / er kommen frelst tilbage! Sådan lyder det i Henrik Pontoppidans digt fra 1918. Den udbredte fremstilling af Danmark som en moderskikkelse og Sønderjylland som en genfundet datter ses også på genforeningsmonumentet ved Fælledparken i København fra 1930.

Det lyder som et Eventyr / et Sagn fra gamle Dage; / en røvet Datter, dybt begrædt / er kommen frelst tilbage! Sådan lyder det i Henrik Pontoppidans digt fra 1918. Den udbredte fremstilling af Danmark som en moderskikkelse og Sønderjylland som en genfundet datter ses også på genforeningsmonumentet ved Fælledparken i København fra 1930.

Foto: Grænseforeningen.

Orienter dig i kilderne i materialelisten og besvar følgende opgaver med udgangspunkt i de relevante kilder:

 

A: Undersøg, hvilken rolle køn spillede for forskellige gruppers handlemuligheder i det nationale arbejde forud for 1920.

 

B: Analyser, hvordan piger og kvinder blev fremstillet som nationale symboler.

  1. i forbindelse med den nationale kamp i Sønderjylland og Genforeningen?
  • Hvordan fremstilles sammenhængen mellem køn og nationalitet?
  • Hvilken potentiel trussel ligger der i ”de sønderjyske pigers” symbolske rolle?

 

  1. i poesi om 1. Verdenskrig?
    • Hvilke forskelle er der mellem kvindelige og mandlige forfatteres fremstilling af køn?

 

C: Diskuter, hvilken sammenhæng, der var mellem symbolske fremstillinger af køn og faktiske handlemuligheder? Du kan tage udgangspunkt i dine svar fra spørgsmål A og B.