Tilbage til temalisten

Den skelsættende krig

Første Verdenskrig som den udfolder sig hjemme og på slagmarken 

Formål: Du får kendskab til krigens forløb samt hvordan de enkelte lande agerer i krigens forløb.

Forudsætninger: Du kan med fordel have indsigt i den politiske udvikling mellem de europæiske stater i løbet af 1900-tallets begyndelse.

 

Løs dernæst følgende opgaver/spørgsmål:

Del A: Se de 2 Crash Course videoer om WW1 og suppler med nedslagteksten om "krigens lange linjer"

Hvordan udvikler krigen sig? Lav et skema over krigens faser og noter de vigtigste begivenheder i skemaet.

Fremlæg skemaet i plenum med henblik på at der dannes ét fælles skema.:

Besvar dernæst spørgsmålet nedenfor: 

Hvorfor udvikler krigen sig til i særlig grad at blive ekstremt voldelig?

Dokumenter endelig i et mindmap hvordan de krigsdeltagende lande interagerer med hinanden gennem krigen

 

Del B: Se filmen "All Quiet on the Western Front" (film fra 1979) som din hjemmeforberedelse.

1. Kommenter hvordan filmen beskriver de mennesker, der er med i krigen: 

- relationerne mellem egne soldater

- relationer til fjendens soldater

- er der forskel på soldaternes opfattelse af hinanden i starten af filmen? I slutningen af filmen?

 

2. Kom dernæst ind på

- Hvordan er forholdet til Hjemmefronten (Se om Hjemmefronten i litteraturlisten ) beskrevet i filmen? Giv relevante eksempler

- Kommenter med eksempler, hvordan filmen beskriver  Kammeratskab (Se om Kammeratskab i litteraturlisten)  mellem soldaterne i skyttegravene? 

- Giv eksempler på, hvordan filmen beskriver soldaternes forhold til overordnede og autoriteter?